Den Intellektualiserede Kristendom
Hvorledes Kristus har ret i sin udtalelse om at fødes på ny
52. Denne Guds skabelse, denne Guds forvandling eller omformning af de levende væsener fra de laveste og mest primitive livsformer til de allerhøjeste guddommelige lysets livsformer, kulminerende i visdom og alkærlighed, kan absolut kun ske igennem væsenernes udvikling fra trin til trin. Men denne gigantiske forvandling af det levende væsen kan naturligvis ikke ske i et enkelt fysisk jordliv. Det vil altså sige, at Kristus har ret, menneskene må fødes på ny atter og atter og igennem disse liv udvikle sig til livsformer og bevidsthedstilstande af højere og højere natur for til sidst at blive til det færdige væsen: mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Og først da ophører reinkarnationen eller genfødelsen, og væsenet behøver ikke mere at fødes på det jordiske, fysiske plan. Da fortsætter det sin høje guddommelige bevidsthedstilstand og alkærlige væremåde i høje åndelige sfærer eller tilværelsesplaner, lysende af Guds hellige ånds strålevæld, og hvor alt og alle kulminerer i alvisdom og alkærlighed, båret af Guds bevidstheds evige almagt. Men her må jeg henvise til mine hovedværker "Livets Bog" og "Det Evige Verdensbillede".