Den Intellektualiserede Kristendom
Den lysende kristusstjerne
62. Men en aften begyndte kristusstjernen at lyse på jordmenneskehedens mørke mentale himmel. Lysstrålerne fra denne overjordiske stjerne var alkærlighed og alvisdom, som efterhånden skulle bringe bud til menneskeheden om Guds store plan med den og om den væremåde og mentalitet, den måtte udvikle sig til for dermed at hjælpe Gud med at bringe sine individer frem til at blive eksperter i almagt, alkærlighed og alvisdom, så de kunne blive det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Med dette mål som færdigt resultat blev de færdige med det fysiske plan, færdige med reinkarnation eller genfødelse, og blev herefter hjemmehørende beboere i livets allerhøjeste livssfære, blev hjemmehørende i selve kulminationen af den evige Guddoms kulminerende lysvæld i almagt, alkærlighed og alvisdom. De var permanent gennemstrømmet af den hellige ånd, hvormed Gud udgør livet og alle verdeners evige livsfundament.