Den Intellektualiserede Kristendom
Hvad var det for mennesker, der blev Kristi første tilhængere?
66. Når Kristus kunne begynde at få tilhængere, var det naturligvis kun blandt de mennesker, der var begyndt at blive humane, var begyndt at forstå, at man ikke kunne fremtræde kold og ligegyldig over for sin næstes lidelser og besværligheder. Det var mennesker, der begyndte at forstå, at det ikke kunne være Guds mening, at verden skulle blive ved med at være en krigens og hævnens, en myrderiernes og blodbadenes verden, blive ved med at være en verden, hvor de kloge og hensynsløse udnyttede og levede højt på de mindre kloge og magtesløse mennesker og blev ved med at holde dem nede i fattigdom og trældom. De forstod, at det ikke kunne være livets mening, at det skulle blive ved med at være en blodig og trældomsagtig kamp for de svage i tilværelsen, medens livet for andre blev en tilværelse i frådseri og lediggang eller dovenskab. Disse begyndende humane mennesker var fyldt med en tankesfære, der begyndte at være kontrær imod det såkaldte normale offentlige liv med alle dets her nævnte uretfærdigheder eller uudviklede tilstande hos menneskenes førere og magthavere. Derfor faldt Kristi humane eller næstekærlighedsforkyndelse i god jord hos disse begyndende humane mennesker. Det var dem, der af overklassen og de religiøse magthavere blev kaldt: "syndere og toldere". Og hertil kom også de fattige fiskere og andre for Jesus sympatisk indstillede mennesker, der blev hans trofaste venner og disciple.