Den Intellektualiserede Kristendom
Troens magt hos kristendommens pionerer eller forkæmpere
69. Men selv om man dræbte de ti af Jesu apostle (Judas tog jo sit eget liv), og selv om man korsfæstede selve Kristus og myrdede løs på andre mennesker, der troede på Kristus, ligesom man kastede en masse andre troende mennesker for de vilde dyr til underholdning og moro for den hedenske offentlighed og magthavere, voksede kristendommen frem midt i denne bloddryppende, djævlebevidste hedenske verden. Ja, hvad har kristendommen ikke udrettet? - Det er rigtigt, at verden ikke ser så godt ud i dag, men hvordan ville den have set ud i dag, hvis kristendommens tendenser slet ikke eksisterede på jorden? - Det gode, der er udviklet i visse mennesker, som kunne modtage den uintellektuelle kristendoms forkyndelse, ikke blot på Jesu tid, men også i dag i det tyvende århundrede, går hen over verden og giver et vist blændende lys. Det er rigtigt, at den af Jesus påbegyndte rene kristendom på mange felter er blevet indfiltret i hedenskab og krigsmentalitet. Men hvordan skulle det kunne blive anderledes? - Det var jo kun en relativt meget lille del af menneskeheden, der var moden for kristendommens humanitets- eller kærlighedslære. Den store part af menneskene var ganske uimodtagelige. Og denne part er i dag blevet endnu større. Men den er ikke desto mindre blevet udtrykt ved navnet "kristendom". Men en stor del af denne kristendom er i virkeligheden kun en tilsløring af hedenskab. Vi skal senere komme tilbage til denne af kristendommen i dag uimodtagelige part af menneskeheden. Her vil vi gerne derimod udtrykke vor beundring og en tak til Forsynet for alt det gode og kærlige, den uintellektuelle kristendom har udrettet, lige siden den fra Jesu mund banede sig vej ud over verden, og hans væremåde begyndte at blive til eksempel og efterfølgelse for mange mennesker. Vi må beundre og takke alle disse mennesker, der måtte ofre livet for at stadfæste, at deres tillid og tro på verdensgenløseren var urokkelig. Ja, selv de største af hans disciple og nære medarbejdere måtte jo også sammen med andre troende lide martyrdøden for deres kristelige indstilling og kom således til at gå i Mesterens fodspor. Trods disse menneskers martyrium, tortur, død og undergang er det disse kristendommens guddommelige pionerer, der bragte kristendommens fødsel igennem mørket og fik den givet fodfæste. Menneskene var endnu så at sige noget i retning af vilde mennesker, havde et sindelag, som i virkeligheden fik et mildt udtryk i ordet "hedenskab". Og dette hedenskab pynter sig i dag med navnet "kristendom".