Den Intellektualiserede Kristendom
Hvad er det, menneskene oplever her i det tyvende århundrede?
9. Hvad er det, menneskeheden oplever her i det tyvende århundrede? - Er det ikke opfyldelsen af Kristi bebudelse af dommedagen eller ragnarok? - Er det ikke således, at mennesker myrder mennesker i millionvis? - Gør mennesker ikke også mennesker i millionvis til ulykkelige invalider, der kun opretholder deres daglige fysiske liv ved hjælp af krykker eller kunstige lemmer, tusinder lider af uhelbredelige sygdomme, mennesker, der er indirekte ofre for menneskenes sabotage af selve jordens egen livskraft? - Jorden er en levende og sund organisme for et makrovæsen, inden for hvilket alle jordens levende væsener er mikrovæsener og mellemkosmiske væsener. Bliver de forhindret i deres normale funktion, vil makrovæsenet i tilsvarende grad føle sig syg. Er ikke mange menneskelige organismer netop døde, fordi deres mikrovæsener ikke fungerede, som de skulle? - Hvorfor skulle det være anderledes med jordkloden, som er et levende væsen i sin højere spiral? - Menneskene er blevet i stand til at sabotere jordklodens livskraftkredsløb. De har derved åbnet for en kraft, der er af millioner gange større kapacitet end deres egen lille mikrokosmiske kraft, men de ved endnu slet ikke, hvad det er, de gør, eller hvilken fare de svæver i. Menneskene tror, at de kan bruge denne kraft som daglig energikilde for deres industri og øvrige behov for kraft og energi, i stedet for de af naturen beregnede kraftkilder: vand, luft, kul, olie og elektricitet. Disse stoffer standser ikke jordens stofkredsløb således som jordens livskraftaffald, affald, der bringes ud af kredsløbet og derfor hober sig op. Hvad hjælper dette jordens sundhed, selv om man i en begrænset tid kan give dette affald en isoleret begravelse. Hvad med de levende væseners livsmuligheder i begravelsesområderne, når det livsfarlige affald overlever isolationsmaterialets forgængelighed eller opløsning, ligegyldigt om det er i havet eller på land? - Vi ser således her for os selve kulminationen af djævlebevidsthed. Vi er for længst begyndt at opleve kulminerende udbrud af noget af denne kontrast til "Guds billede", i hvilket menneskene er ved at blive skabt.