Den Intellektualiserede Kristendom
Slut på første del
90. Med udviklingen af denne høje kapacitet i kosmisk moral og væremåde vil jordens mennesker nå frem til at danne et internationalt verdensrige, i hvilket alle nationer tilsammen danner en fælles verdensregering med et for hele verden eller alle stater gældende retsvæsen. - Det anarki, der nu med vold og våbenmagt opretholdes og skaber mere eller mindre helvede på jorden, vil totalt forsvinde. Freden vil lyse og funkle der, hvor førhen menneskene myrdede hverandre med krigens og dødens og ødelæggelsens helvedesmaskiner i form af kernevåben og andre uhyrlige volds- og drabsmetoder. Over jordens skønne kontinenter vil fredens velsignelse i form af alkærlighed, genialitet i kosmisk videnskab og kunst forherlige menneskenes tilværelse. Og fra menneskeheden vil jubelsange lyde mod himlen og lovprise dens evige liv og tilværelse og dens evige Skaber, hvis strålende hellige ånd nu er blevet ethvert menneskes bevidsthed, tanker og væremåde. Og da vil menneskene se, at mørket er forsvundet for Guds ånds lysvæld i menneskets mentalitet og væremåde, som natten er forsvundet for den opadgående sols strålevæld over jorden. Og Kristi ord på korset: "Det er fuldbragt", er sket fyldest. Kristendommen står som en lysglorie over jordens kontinenter og have. Den er blevet himmeriges rige på jorden, og dens bane i rummet er blevet en lysvej mellem stjernerne.