Links til Martinus' værker

 

Martinus' værker er omfattet af den beskyttelse, der ligger i copyrighten. Det er derfor ikke tilladt at gengive større dele af værkerne på egne hjemmesider, men det er tilladt at lave links til Martinus Instituts hjemmeside. Formålet er at sikre, at værkerne altid præsenteres korrekt, og at man derfor altid kan have tiltro til dem.

Hvis du ønsker at lave links til Martinus' værker på en hjemmeside, sker det mest enkelt ved at indsætte links til www.martinus.dk.

 

Praktisk vejledning

På en hjemmeside kan du lave et link direkte til værkerne ved at bruge følgende HTML-kode:

<a href="https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt">Læs Martinus' værker her</a>

Du kan også lave links direkte til en bog eller et bind:

<a href="https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=51">Læs Martinus' Livets Bog, bind 1</a>

... eller direkte til et stykke eller kapitel:

<a href="https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=51&stk=23">Læs Martinus' Livets Bog, bind 1, stykke 23 her</a>

Af nemhedsgrunde bruges altid parameteren stk, også selvom der reelt er tale om et kapitel:

<a href="https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=70&stk=10">Læs Martinus' Logik, kapitel 10 her</a>

Det er også muligt at henvise til et bestemt underpunkt i et stykke:

<a href="https://www.martinus.dk/da/onlinebibliotek/dtt/index.php?bog=57&stk=2658&pkt=10">Læs Martinus' Livets Bog, bind 7, stykke 2658, punkt 10 her</a>

 

Bogkoder

Af praktiske grunde benyttes koder for bøgerne i linket. Vil du henvise til en bestemt bog, skal du altså benytte numrene fra denne oversigt:

1-28   Småbog 1-28
51-57   Livets Bog, bind 1-7
61-66   Det Evige Verdensbillede, bog 1-6
67   Grand Kursus
70   Logik
71   Bisættelse
72   Den Intellektualiserede Kristendom
81   Artikelsamling 1
 

Spørgsmål

Generelle og juridiske spørgsmål vedrørende henvisninger til værkerne kan sendes til info@martinus.dk.

Tekniske spørgsmål kan stilles til webmaster.