Dato:
År:
Årti:
Årstid:
Sted:
Lokalt sted:
Personer:
Beskrivelse:
Nøgleord:
Fotograf:
Foto-id:

Velkommen til fotogalleriet!

Mange mennesker har i årenes løb fotograferet personer, begivenheder og steder, der på forskellig vis knytter sig til Martinus' liv og arbejde. Mange af disse billeder er nu samlet i denne fotodatabase, hvor interesserede således kan "kigge med" i Sagens historie.

Vi forbereder også et personregister, som vil indeholde faktuelle oplysninger om udvalgte personer.

Instituttet arbejder løbende på at offentliggøre flere af de ca. 12.000 fotos, vi har i vores arkiv, ligesom oplysninger til de enkelte fotos løbende udbygges. Har du supplerende oplysninger til fotos, eller hvis du finder fejl i oplysningerne, hører vi gerne fra dig. Skriv til: fotogalleri@martinus.dk.

Ligger du inde med fotos fra Sagens historie, modtager vi dem meget gerne for indscanning til fotogalleriet. Skriv til: fotogalleri@martinus.dk.

Instituttet takker varmt for de mange fotos, vi har fået foræret eller lånt fra venlige interesserede.

Vejledning til avanceret søgning / filtrering

Filtrering: I formularen kan du filtrere de mange fotos ved hjælp af en eller flere af de syv rullelister. Jo flere valg, du foretager, jo mere indsnævres resultatet, så mængden af fotos bliver mere overskuelig.

Søgning: I felterne Dato, Personer, Beskrivelse og Foto-id kan du ikke vælge blandt databasens data på rullelister, men du skal her selv indtaste det, du ønsker:

Dato: Her kan du skrive en dato med formen DD MM, hvor DD er datoen angivet med to cifre, fx 01, og MM er måneden, ligeledes angivet med to cifre. I realiteten foretages en søgning i feltet, så hvis du blot skriver 10 i feltet, finder du alle datoer, hvor enten datoen eller måneden er den 10. Datoen kan i databasen være angivet som en måned, fx juni, så du kan også skrive navnet på en måned i feltet. Endvidere er det muligt at angive en højtid, som fx pinse. Bemærk, at der søges på den eksakte tekst i databasen, så 01 10 (1. oktober) giver ikke samme resultat som 10 01 (10. januar). Og hvis der er angivet en måned eller en højtid for et billede, kan du ikke finde billedet ved at indtaste datoen.

Personer: Skriv op til ti personnavne i dette felt, og adskil alle navne med et mellemrum. Hvis du både skriver fornavn og efternavn på en person, findes kun de billeder, hvor både fornavnet og efternavnet er angivet i databasen. Eksempel: Vil du finde alle de billeder, hvor Martinus optræder sammen med Sam Zinglersen, skriver du Martinus Sam Zinglersen i feltet. Læg dog mærke til, at langt fra alle personer på billederne er identificerede af redaktionen, så de søgte personer kan godt optræde på andre fotos end de ved søgningen fundne.

Beskrivelse: Skriv et eller flere søgeord for at søge i den beskrivelse, som redaktionen har anført ved mange fotos.

Foto-id: Dette felt kan være nyttigt, når du skal referere til et bestemt billede, fx ved henvendelse til redaktionen.

Uddybende kommentarer

I rullelisterne er det første punkt en bindestreg, det vil sige, at der ikke er valgt noget. Rullelisten er med andre ord nulstillet. Det andet punkt er imidlertid blankt, hvilket betyder, at databasen ikke indeholder oplysninger om det pågældende. Så ved fx at vælge det andet punkt i rullelisten Fotograf, kan du finde alle de billeder, hvor der ikke er angivet en fotograf i databasen.

Skriver du flere søgeord, virker det som et logisk OG. Det vil sige, at alle ordene skal optræde i det pågældende felt, eller alle ord skal optræde ved samme billede ved simpel søgning.

 


Kommentarer og supplerende oplysninger om billedernes indhold kan sendes til fotogalleri@martinus.dk.
Oplysninger om tekniske problemer kan sendes til Webmaster.