Hjælp til søgning

 

Sådan udføres en søgning

Du udfører en søgning ved at skrive et eller flere søgeord adskilt af mellemrum i det øverste felt. Du kan maksimalt skrive 10 søgeord ad gangen. Søgemekanismen finder de sætninger, hvori alle søgeord optræder (logisk OG).

Herefter vælger du, om du vil søge efter "dele af ord" eller "hele ord". Vælger du eksempelvis at søge efter impuls, finder du ved søgning efter hele ord ikke impulser og verdensimpuls. Ønsker du at finde alle de sætninger, hvor impuls indgår i en ordsammensætning, skal du søge på "dele af ord".

I søgeresultatet er det eller de søgte ord fremhævet. Du kan klikke på et link under hver sætning med søgeordene for at åbne den artikel, som sætningen står i. I artiklen er sætningen fremhævet med rødt.

Stavemåder

Ved indtastning af søgeord skal du bruge nye stavemåder. Ord, der ifølge gammel retskrivning blev skrevet med "aa" i stedet for "å", skal blot skrives med "å". Søgefunktionen finder både nye og gamle former. Ved ord, som tidligere blev stavet anderledes, skal du sandsynligvis blot skrive den nye form. Skriv "miljø" i stedet for "milieu", "vilje" i stedet for "villie", osv. Er du i tvivl, kan du jo prøve begge former i hver sin søgning.

Bemærk, at ord, der i søgedatabasen er ændret fra gammel form til ny form, ikke nødvendigvis fremhæves med rødt i resultatet.

Avancerede søgemuligheder

Felterne herunder er valgfrie, dvs. at du ikke behøver at indtaste noget her.

1. Forfatter

Du kan angive et forfatternavn, hvorved der kun findes sætninger skrevet af den angivne forfatter.

Du angiver en forfatter ved først at skrive fornavn og derefter efternavn. Et par eksempler:

  • Martinus
  • J. Jensen
  • Jens Jensen
  • Jens O. Jensen
  • Jens Ole Jensen

Hvis Jens Jensen i artiklen er angivet som J. Jensen, finder du ham ikke ved at skrive Jens Jensen. Specielt ved forfatternavne, hvori der indgår et mellemnavn, kan dette drille. Du kan dog starte med at slå op i forfatterregistret og her se, under hvilke navne en forfatter er registreret. Herved kan du søge på den korrekte form. Læg dog mærke til, at efternavnet står først i forfatterregistret, og derfor skal du bytte om på for- og efternavn.

Et eksempel: Slår du op under A i forfatterregistret, kan du se, at Carl Asche står opført under Asche, Carl og Asche, C.. Du kan nu vælge at søge efter Asche og en del af navnet, da der jo ikke er andre med dette efternavn. Som alternativ (hvis der f.eks. var andre med samme efternavn), kan du foretage to søgninger på hele forfatternavnet, en med Carl Asche og en med C. Asche.

Brugen af små og store bogstaver har ingen betydning, så du kan lige så godt skrive martinus som Martinus.

2. Årgang

Du kan begrænse din søgning, så den ikke omfatter alle årgange. Vælg i rullelisterne Fra og Til de årgange, som søgningen skal foretages i.

3. Tidsskrift

Her kan du vælge, hvilke tidsskrifter du vil søge i: Kosmos, Breve eller Alle. Som standard er Alle valgt.

4. Sortering

Som standard vises de nyeste artikler først, men du kan også vælge omvendt rækkefølge, så de ældste vises først. Bemærk dog, at hvis du både søger på Kontaktbreve og Kosmos, bliver først den ene slags vist i kronologisk eller omvendt kronologisk orden, og derefter den anden slags.

5. Søg også i gentagne artikler

I Kosmos har nogle artikler af Martinus været bragt flere gange, og for at undgå at de samme sætninger optræder flere gange i søgeresultatet, søges som standard kun i den sidste udgave af artiklerne. Hvis du ønsker at søge i alle artikler, afkrydser du dette felt.

Tip

Når du har foretaget en søgning, og du på resultatsiden har klikket på et link for at se hele artiklen, kan du med fordel klikke på browserens "Tilbage"-knap eller trykke på tastaturets "Slet tilbage"-tast for at komme tilbage til resultatsiden og dens søgeformular. Herved kan du let åbne andre artikler og nu da søgefelterne ikke ryddet, kan du let modificere din foregående søgning.