Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1959/Årsskrift side 12
SVEN JOHANSSON
in memoriam
 
En af sagens meget trofaste svenske venner og medarbejdere igennem flere år, direktør Sven Johansson, Malmø, forlod den 26. december 1958 (2. juledag) efter en længere tids sygeleje stille og fredfyldt det fysiske tilværelsesplan. Da Sven Johansson med sin store interesse og kærlighed udøvede et overordentligt stort medarbejderskab i vor mission og sag i menneskehedens tjeneste, vil hans bortgang fra det fysiske plan betyde et meget stort savn for os. Sven Johansson var ikke alene en meget energisk og betydningsfuld forkæmper for sagen i Sverige, men hans trofasthed og energi strakte sig også til medvirkning i arbejdet her i hovedcentret i Danmark. Det skyldtes således hans store forståelse og arbejde for sagen, at den i de senere år ikke alene fik stor fremgang i Sverige, men også, at vi ligefrem fik skabt en speciel afdeling med særlige lokaler eller lejligheder for svenske feriegæster i vort sommercenter: Kosmos Ferieby. Denne afdeling vil blive forbillede for skabelsen af lignende afdelinger for andre nationers interesserede i feriebyen.
Sven Johansson var, rent bortset fra den store og omfattende forretning, som han var medejer og leder af, og som specielt handlede med vegetabilske næringsmidler, meget optaget og besjælet af idealisme. Dette store lys i hans sind og karakter havde allerede længe, før han kendte vort arbejde, gjort sig gældende over for andre idealistiske kredse, hvilket det store følge ved hans jordefærd vidnede om. For os blev Sven Johansson, som før nævnt, en ualmindelig kær ven og overordentlig hjælpsom medarbejder, som det føltes meget glædeligt at have i sin nærhed.
Sven Johansson er nu overgået til et højere tilværelsesplan og vil være hjemme i det kærlighedens rige i renkultur, som han her på jorden i så høj grad gav sit liv. Ligeledes vil den trofasthed og kærlighed, han lod sagen og mig personligt blive til del, ikke kunne undgå at føre hans navn ind i rækken af de lysende minder om de mænd og kvinder i vor sags historie, der forstod min mission og derfor skabte en beskyttende kærlighedsmur omkring dens fødsel, rodfæstning og viderebefordring.
Martinus