Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1940/7 side 152
Til Abonnenterne!
Da Bladets Fremstillingspris efterhaanden siden dets Udgivelse i dets nuværende Form begyndte Nytaar 1939 ved talrige Forhøjelser er kommen op paa et Niveau, hvor det ikke mere kan udgives til den da fastsatte Abonnementspris, har jeg ment at tjene Abonnenterne bedst, ved, i Stedet for en Prisforhøjelse, at lade Bladet udkomme uden Omslag. Denne Foranstaltning dækker ganske vist ikke Prisforhøjelsen, men bevirker dog, at vi ikke foreløbig behøver at forhøje Abonnementsprisen.
Med venlig Hilsen.      Martinus.