Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/1 side 6
Nytår 1956.
På Martinus' og på samtlige medarbejderes vegne beder jeg alle vore venner, nær og fjern, modtage vor kærligste tak for den overvældende mængde af hjertevarme og inspirerende hilsner, vi modtog i anledning af julen og nytårsskiftet!
Vi ved, at vi burde skrive og takke hver enkelt for hans eller hendes ofte stærkt personligt prægede hilsen, men det er med årene blevet helt uoverkommeligt for os. Fra de fjerneste egne på vor klode såvel som fra vore nabolande og vort eget land strømmer brevene hertil i en stadigt voksende flod. Vi kan kun bringe Dem alle vor kærligste tak og forsikre Dem om, at hver eneste af disse mange hundrede hilsner for os alle betyder en meget stor inspiration til på hvert sit område at yde det bedste i vor fælles sags tjeneste.
For mange år tilbage fortalte Martinus mig, at året 1956 ville blive et mærkeår i hans sags fremvækst. Han gav dengang klart udtryk for, at vi til den tid ville være færdige med skabelsen af sagens rent fysiske fundament, og at hans arbejde da ville begynde at brede sig udover verden. Nu skriver vi 1956, og livet har på den forunderligste måde bekræftet hans fremsyn. Fra New York skriver Paul Brunton, at han intuitivt føler, at verden stærkt modnes for Martinus' tanker, og fra Indien lyder det ganske enkelt: Vi stoler på, at du kommer!
Jeg ville imidlertid ikke tage imod denne invitation, om jeg ikke følte mig overbevist om, at alle Martinus' venner her i Skandinavien nu danner en ubrydelig kærlighedsring omkring hans arbejde og mission, og også om, at tiden nu er inde, hvor livet kræver tilbage alt det, det i form af disse mange års personlige samvær med Martinus har givet mig. Men selvom mit fremtidige virke i en årrække mere vil falde udenfor mit fædrelands grænser, end indenfor, vil jeg dog gerne her give udtryk for den dybe taknemmelighed, jeg føler ved at kunne sige, at intet eventyr kan være større eller skønnere end det, jeg i disse mange år har oplevet i mit samvær med Martinus. I dette eventyr har alle vi, for hvem Martinus' verdensbillede er blevet vort indre livs urokkelige klippe, lod og del. Måtte det lykkes os i den kommende tid at bringe dette eventyrs kærlighedsbudskab ud til alle de, der hungrer efter at lære det at kende!
Med de kærligste nytårsønsker for Dem selv og Deres kære!
fra Martinus og samtlige medarbejdere!
Deres hengivne
Erik Gerner Larsson