Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/2 side 12
Vi har hermed den glæde at meddele Dem, at indtegningen til ferie i KOSMOS FERIEBY i sæsonen 1956 nu er begyndt. Sæsonen strækker sig i år fra lørdag den 23. juni til lørdag den 4. august.
Priserne bliver iår som følger:
Pavillon I.
Lejlighedstype A (2-4 pers.) pr. døgn - - - kr. 17.50
Pavillon II.
Lejlighedstype B (1-2 pers.) pr. døgn - - - kr. 12.50 - 13.50
Lejlighedstype C (4 pers.) pr. døgn - - - kr. 19.50
Til afsluttende rengørelse af lejligheden ved afrejse beregnes kr. 5.-. Gæsterne medbringer selv sengetøj.
NB! Lejlighederne lejes normalt kun fra lørdag til lørdag. Vederlagsfri garage for cykler, knallerter og motorcykler. Reserveret overdækket garage for automobiler kr. 1.- pr. døgn.
Det bemærkes, at samtlige vore lejligheders køkken er fuldt monteret til det opgivne antal personer. Samtlige senge er udstyret med springmadrasser.
Alle øvrige oplysninger fås ved henvendelse til kontoret i København:
Mariendalsvej 94-96 Kbhvn. F.
Tlf. GO. 9280 (9-16)
Oplysninger om billig-ferie for rentenydere i KOSMOS FERIEBY.
I lighed med tidligere år vil feriebyens pavilloner også i år blive stillet til rådighed for rentenydere og vanskeligt stillede medborgere i efterfølgende perioder:
Forsæson:
onsdag den 9. maj – onsdag den 23. maj
onsdag den 23. maj – onsdag den 6. juni
onsdag den 6. juni – onsdag den 20. juni
----------------
Eftersæson:
lørdag den 4. august – lørdag den 18. august
lørdag den 18. august – lørdag den 1. september
lørdag den 1. sept. – lørdag den 15. september
lørdag den 15. sept. – lørdag den 29. september
Da efterspørgslen efter ferie i de ovennævnte perioder er aldeles overvældende, beder vi de af sagens interesserede, for hvem et sådant ophold er af interesse, meddele os det snarest muligt. Vi håber atter i år at kunne gennemføre gratis til- og hjemkørsel fra feriebyen. Personlig henvendelse angående dette feriearrangement kan finde sted alle hverdage, undtagen lørdag fra kl. 14-16 på kontoret på Mariendalsvej 94-96, efter en i forvejen indsendt ansøgning.