Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/3 side 11
Foredrag:
Martinus taler hver søndag kl. 10 i instituttets sal.
MARTINUS' KURSUSFOREDRAG AFSLUTTEDE TORSDAG DEN 2. FEBRUAR.
Fra og med torsdag den 9. februar kl. 20 påbegynder Martinus en almindelig foredragsrække i instituttets sal. Adgangskort á kr. 2.- fås ved indgangen.
E.Gerner Larsson:
København: mandag den 27. februar kl. 20
Emne: Det sexuelle mysterium.
Odense: mandag den 20. februar - nærmere meddelelse sendes.
Stockholm: Søndag den 5. februar og mandag den 6. februar.
Mogens Møller:
Odense: mandag den 6. februar
Læseforeningen, Kronprinsensgade kl. 20.
Kolding: tirsdag den 7. februar
Biblioteksauditoriet.
Varde: Onsdag den 8. februar
Højskolehjemmet.
Horsens: Tirsdag den 14. februar
Mælkeriet, Jessensg. 5 kl.20
Randers: Onsdag den 15. februar
"Jylland", studiekreds A kl.20.
Hjørring: Torsdag den 16. februar
Biblioteket, kl. 19.30.
Ålborg: Fredag den 17. februar
Børnebiblioteket, Niels Ebbesensgade kl. 19.30
_______
Som vi allerede berørte i det sidste KONTAKTBREV, er udlejningen af KOSMOS FERIEBY i fuld gang. Vi vil i år få meget store vanskeligheder med at skaffe plads til de mange danske og svenske interesserede. Ferieplanen er mere end halvt overtegnet allerede nu, så vi beder enhver, der har mulighed derfor, om snarest muligt at meddele os, hvilken periode man ønsker ferie i. Med hensyn til billigferie for rentenydere befinder vi os i den situation, at vi allerede nu har langt flere ansøgninger end pladser. Såfremt der blandt husejerne findes nogle, der vil stille deres hus til rådighed for ældre, vil vi være taknemmelige for omgående underretning.
G-L.