Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/3 side 11
Fra arbejdsmarken.
I år har salget til jul været mere tilfredsstillende end nogen sinde. Det er tydeligt at mærke, at sagen er inde i en stærk udvikling. Antallet af abonnenter på kontaktbrevene er steget med over 100, siden Martinus begyndte sin beretning om rejsen til Japan og Indien. Denne beretning vil i hvert fald indtil videre blive leveret gratis med til nye abonnenter på kontaktbrevene.
Kosmos årsskrift har været en stor succes, først og fremmest på grund af den fine kvalitet, om hvilken der kun er fremkommet rosende udtalelser, men også salget er gået tilfredsstillende. De, der ikke har sikret sig et eksemplar, vil endnu kunne købe årsskriftet på kontoret. Prisen er som hidtil 10 kr. Har De råd til at forære et hefte til en god ven, kan det altså endnu nåes.
Esperantogruppen.
Den afdeling, der indtil nu har haft den mest levende kontakt udadtil, er så afgjort esperantoafdelingen. Der kommer utallige breve fra alle dele af verden, og for afdelingens medarbejdere er de mange taknemmelige udtalelser en spore til stadige anstrengelser for at imødekomme de forskelligartede krav, der stilles. På grund af de vanskelige valutaforhold er mange interesserede i østlandene afskåret fra at kunne betale for bøger og breve. Af de sidste udsendes 4 stk. om året. I et vist omfang har afdelingen indtil nu været i stand til at yde disse mennesker en håndsrækning, og den har nu bedt kontaktafdelingen om at rette en appel til læserne om yderligere støtte, enten ved at tegne sig som "patrono" for sådan en hungrende udlænding, eller ved at påtage sig korrespondance med udlændinge, der giver udtryk for ønsket om at komme i kontakt med danske, der har kendskab til Martinus' tanker. Læsere, der behersker Esperanto, er særlig velkomne som hjælpere på dette område, men der vil også kunne blive tale om korrespondance på originalsprogene.
Af og til vil der her blive gengivet særlig inspirerende breve og udtalelser, og det er esperantogruppens håb herigennem at skabe forøget interesse og støtte for gruppens arbejde.
"Heroldo de Esperanto", der udgives i Holland og læses over hele verden, fremkom i januar-nummeret iår med nedenstående anmeldelse af den fornylig oversatte bog af Martinus: "Hvad er sandhed?":
""Hvad er sandhed?" Dette spørgsmål stillede Pilatus til Jesus; men han, der var Romer og dermed skeptisk overfor åndelige problemer, ventede intet svar. "Hvad er sandhed?" Også Martinus stiller dette spørgsmål og bestræber sig på at give et svar til de, som vil høre. Denne bog er dog ikke bestemt for mennesker, som føler sig lykkelige indenfor en eller anden sekts rammer og ved dens dogmer, og den er heller ikke bestemt for mennesker, der kun har en materialistisk livsopfattelse. Men den kan blive en værdifuld skat for de, der står udenfor de religiøse sammenslutninger, og som er overbevist om, at der må være intellektualitet bag verdens styrelse, – de, som oprigtigt søger "vejen, sandheden og livet". Iøvrigt er den, i lighed med de to af Martinus' bøger, der indtil nu er oversat til Esperanto, en indførelse i hans omfattende værk, hvis udgivelse på vort internationale sprog vi ser frem til."
En student fra Polen skriver:
"Jeg har fattet overordentlig stor interesse for det åndsvidenskabelige verdensbillede, og denne interesse har i mit sind fremkaldt en stor sult, som jeg nu må stille ved i mit sind at optage de uigendrivelige sandheder, som jeg finder i den nye åndsvidenskab, hvis fremgang er uomgængelig, eftersom sandheden må besejre mørket, uklarheden og menneskelig dumhed."
Med venlig hilsen
Erik Darsø
Kontaktafdelingen.-