Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/5 side 1
København, den 2. marts 1956
Kære læser!
Vi har med dette brev gjort en undtagelse fra reglen, idet det, som De vil se, kun indeholder det afsluttende referat af mit foredrag om "Det sexuelle mysterium" i Stockholm den 5. februar. Vi har gjort det af praktiske grunde, idet det er ubehageligt at få et sådant referat spaltet mere end højst nødvendigt. Desuden har vi dermed givet Martinus en vis frihed, som kommer ham tilgode under hans rejse til provinsen, hvor han så er helt fri for at skulle skrive til kontaktafdelingen.
Personligt rejser jeg af studiemæssige grunde til England i næste uge og bliver borte til omkring 1.ste maj, men inden jeg rejser, har jeg den glæde at kunne fortælle Dem, at Frederiksberg kommune, som ikke hidtil har set med større forståelse på vort arrangement med de mange ældre mennesker, der får ferie i KOSMOS FERIEBY i for- og eftersæsonen, helt har skiftet indstilling og har rakt os en så hjælpende hånd, at dette arrangement formentlig nu finder sit endelige, gode leje. Vi er her blevet bestormet med ansøgninger, og da efterspørgslen efter ferie i højsæsonen også er meget stærk, må vi allerede nu forberede os på en meget stor sæson. Har De mulighed for at bestemme over Deres ferie, og vil De op i feriebyen, så meld Dem til nu. Det hjælper os, og det skåner Dem for en stor ærgrelse senere hen. Skulle De ønske at erhverve et virkelig godt hus deroppe, så er redaktør E. Zinglersen villig til på rimelige vilkår at afstå sine tre dejlige, nye huse. Skriv blot til ham, hans adresse er: Redaktør E. Zinglersen, Christiansgården, Dronn. Tværgade 37, København K. Hvis De skulle ønske at sikre Dem en grund i feriebyen, er vi også istand til at hjælpe Dem med det problem.
Med kærlig hilsen fra Martinus og samtlige medarbejdere!
Deres hengivne
Erik Gerner Larsson