Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/6 side 9
Fra arbejdsmarken.
Nogle af de trofaste medarbejdere, der både gav en håndsrækning i feriebyen sidste påske og på Mariendalsvej i efteråret, har allerede meldt sig til påsken i år. Forleden søndag blev der foretaget en gennemgang af feriebyen for at se, hvad der tiltrænges, og det kan ikke nægtes, at der er meget, der bør gøres. Foruden malerarbejdet, der vel tillige med rengøring må siges at være det væsentligste, er der meget havearbejde, og der er også ganske let arbejde, som f.eks. at lægge nyt papir på hylder og lign. Enhver ting tager lang tid på grund af det store antal lejligheder, og der er derfor grund til at pointere, at enhver vil være velkommen, når blot viljen til at være til nytte er til stede.
Det er meningen at starte med bus fra hovedbanegården onsdag den 28. kl. ca. 1700, og hjemturen vil formentlig finde sted 2. påskedag om eftermiddagen. For de, der eventuelt selv kan sørge for befordring, vil der være mulighed for at melde sig for en del af tiden.
Der stilles lejlighed med god seng, tæpper, puder m.m. til rådighed, og der er centralvarme, vand, gas og elektrisk lys. Deltagerne må selv sørge for lagner, håndklæder og maden. I et vist omfang kan man sikkert regne med, at det bliver muligt ligesom sidste år at organisere fælles madlavning for de, der måtte ønske at være med til det.
Busturen, som man selv må betale, skal bestilles i god tid. Nærmere oplysninger kan iøvrigt indhentes hos:
Henning Laug,
Vanløse alle 80, Vanløse
Damsø 6640.
Tage Buch,
Vanløse Vanløse alle 80,
Damsø 9640.
Som bekendt ville det næsten være umuligt at få disse arbejder gjort, hvis de ikke kunne udføres ved en indsats af sagens venner. Selvom Gerner Larsson, der jo nu er i England, ikke i år vil kunne bidrage med et par foredrag, kan man være sikker på, at det i alle måder vil blive en udbytterig påske. Alene det kammeratskab, der altid er til stede indenfor disse medarbejderhold, vil gøre påsken til en oplevelse, væk fra alt det daglige, såvel det daglige arbejde som den daglige vanetænkning. Det er under sådanne forhold, at mulighederne for ny åndelig vækst er størst.
Med venlig hilsen
Erik Darsø
Kontaktafdelingen.