Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/8 side 9
Fra arbejdsmarken.
Påsken i feriebyen foløb fint. Det var jo dejligt Vejr, ikke for varmt til at arbejde i og heller ikke så koldt, at det ikke var til at nære sig. Det var nok at tage fat på, og arbejdet gik godt fra hånden. Det var godt, at der var så mange, der havde meldt sig, ellers kunne lejlighederne i pavillonerne ikke være blevet gjort så pænt i stand, som de blev.
For de, der var med, blev det en dejlig påske. Foruden det forbilledlige arbejdsfællesskab fik deltagerne lejlighed til at lære mange nye medarbejdere nærmere at kende, måske ikke så meget, som man havde håbet, arbejdet krævede jo ikke alene at man bestilte noget om dagen, men også, at man sørgede for at komme i seng i ordentlig tid om aftenen. Det var egentlig forbavsende, at der trods hårdt arbejde hele dagen alligevel var nogle, der havde kræfter til lange samtaler, men det er nu ligesom selve stedet giver muligheder for at yde noget mere.
Mogens Møller gav en aften i biblioteket et foredrag om påskemysteriet. Der var stoppende fuldt, men da vi på grund af umuligheden af at opvarme restauranten ikke kunde være andre steder, skulle det gå. Det var lige ved, at der ikke var plads til Mogens Møller. Det foredrag ville vist ingen af tilhørene have undværet.
Arrangørerne var meget glade for alt det, der blev nået, og Martinus har bedt mig at på hans vegne at bringe en hjertelig tak for hjælpen.
Det sexuelle mysterium.
Til Sverig har vi længe fremstillet særlige småhefter med en samling af Gerner Larssons kontaktbreve, og nu har vi på instituttet forsøgsvis heftet Gerner Larssons udredninger: "Tilværelsens eneste virkelige helvede" og "Det sexuelle mysterium" sammen, og dette hefte kan tilbydes interesserede for en pris af kr. 1,50. Det kan vist fastlås, at netop disse to bidrag hører til det aller bedste, vi hidtil har fået i kontaktbrevene, og det er ikke alene næsten en nødvendighed for den studerende at eje dette hefte, der så fortrinligt egner sig til at låne ud til søgende mennesker, men det er også en storartet present sådan at lægge ved sammen med den egentlige gave. Prisen gør jo, at man ikke behøver at være så nøjeregnende. Om også en, der ikke får noget ud af det, skulle få et hefte, gør ikke så meget. Måske får man lov til at give det til en, for hvem det kommer til at betyde et nyt liv.
Med venlig hilsen
Erik Darsø
Kontaktafdelingen.