Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/10 side 9
Fra arbejdsmarken.
Der foreligger nu et hefte indeholdende fem af Martinus foredrag fra 1955. Når De ser titlerne på disse foredrag, vil De sikkert forstå værdien ved selv at eje dette hæfte. Foredraget "Unaturlig træthed" kan være en hjælp for mange af os, der endnu har svært ved at forlade den gængse vanetænkning. Men det er sådan set umuligt at fremhæve det ene foredrag fremfor det andet, de er alle værdifulde. Hæftet består af føljende foredrag:
Unaturlig træthed
holdt den 16/1
Det femte bud
holdt den 20/2
Gennem verdensrummets tomrum
holdt den 27/2
Pilatus, Kristus og Barabas
holdt den 3/4
Hvorfor skal vi vende den venstre kind til, når vi bliver slået på den højre?
holdt den 1/5
Pris pr. hæfte kr. 1,50.
Årsskriftet 1955.
Der er sikkert mange der, selv om De havde lyst til at købe Kosmos årsskrift da det fremkom før jul, af en eller anden grund ikke fik det gjort. Vi vil derfor gøre Dem opmærksom på, at det stadigvæk findes i et mindre oplag, således at De endnu har en chance for at erhverve Dem årsskriftet. Indholdet er af en sådan lødighed, at man stadig har glæde af at genopfriske bekendtskabet med de enkelte artikler og andre bidrag, og så er det så glimrende egnet til at låne ud til sådanne mennesker, der efter deres tankegang og væremåde må formodes at være modne for Martinus' tanker.
Med venlig hilsen
Kontaktafdelingen
Erik Darsø