Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/18 side 11
 
VIGTIG MEDDELELSE
Som allerede tidligere meddelt vil søndagsforedragene ophøre fra og med den kommende sæsons begyndelse. I stedet for vil der blive foredrag mandag og onsdag aften kl. 20. Medens foredraget mandag aften bliver tilgængeligt for enhver interesseret, vil foredraget onsdag aften være reserveret de af sagens interesserede, som ønsker en koncentreret gennemgang af Martinus symboler. Denne symbolgennemgang vil blive optaget på bånd, der stilles til rådighed for såvel grupper som enkeltpersoner overalt i Danmark, Norge og Sverrig efter nærmere aftale med os.
Første foredrag i sæsonen: Mandag den 10. september kl. 20 og onsdag den 12. september kl. 20.
Adgangskort á kr. 2,00 fås ved indgangen.
Med venlig hilsen!
Erik Gerner Larsson
Oplysninger vedrørende Mogens Møllers foredrag følger i næste kontaktbrev.