Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/20 side 6
 
København, den 28-9-1956.
Kære læser!
Med dette kontaktbrev afslutter vi, som De allerede ved, en given epoke i Martinus arbejde. Gennem mange år har Martinus selv været aktiv medarbejder både ved bladet "Kosmos" og senere ved kontaktbrevene, men hans sygdom i foråret ændrede med et slag hele hans situation, og tiden er nu inde, hvor livet selv kræver, at vi følger nye veje. Gennem de sidste tredive år har Martinus givet os al den tid, han har kunnet afse, og antallet af de mennesker, der i disse år aldeles vederlagsfrit har kunnet opsøge ham og tale med ham om deres vanskeligheder, løber op i tusinder. Martinus er idag langt mere rask efter sin sygdom, end vi havde turdet håbe, men som De ved, er det nu hans faste vilje at fuldbyrde skabelsen af sit verdensbillede, før han indlader sig på igen at holde foredrag.
Rent økonomisk har dette medført, at min arbejdskraft, udover indtægterne ved Klint og ved bogsalg, er blevet sagens hovedindtægtskilde. Hvor gerne jeg end bar alle sagens økonomiske byrder på mine skuldre, er det imidlertid udelukket, at jeg med det samme kan remplacere den indtægt, Martinus før skænkede sagen i form af sine foredrag og kurser. Vi har allerede på et tidligere tidspunkt meddelt Dem, at vi pr. 1. oktober i år må hæve prisen på kontaktbrevene til kr. 5,- pr. måned, og vi har den tro, at De gennem dette beløb vil være med til at bære alle de af sagens byrder, vi ikke selv kan magte. Som De ved, gør Martinus nu sit arbejde til selvejende institution, arbejdet hermed er i fuld gang og vil være færdigt inden længe. Når dette er sket, er hans arbejde også vort, og det står da helt til os selv, om det skal bevare og udbygge den form, det idag har, og hvorved det virkeligt tjener sit formål, eller om det skal udsættes for ændringer, der vil ramme os alle derigennem, at det da vil blive vanskeligere, ja måske umuligt for os at mødes under de forhold, Martinus ved sin indsats har frembragt. Imidlertid har vi indtil nu kun modtaget siger og skriver to opsigelser, hvilket vi tager som udtryk for, at De forstår, de vanskeligheder vi kæmper med. Står vi sammen nu, kan vi løse alle problemer, og fondens midler vil da kunne anvendes til de oversættelser til engelsk, der ventes af så mange af vore venner udenfor landets grænser. Og mon ikke det er dette, der er forsynets mening med det, der er hændt? Jeg vil tro det!
Med kærlig hilsen fra
Deres hengivne
Erik Gerner Larsson
 
P.S. Vi gør opmærksom på, at undtagne fra ordningen med de kr. 5,- pr. måned er studerende, soldater og alle de, der kun har deres alders- eller invaliderente. Alle de her nævnte vil få kontaktbrevene tilsendt for et årligt beløb af kr. 10,- .