Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/22 side 13
FOREDRAG:
E. Gerner Larsson:
København: Mandag den 29. oktober kl. 20: SKÆBNEPROBLEMET I.
København: onsdag den 31. oktober kl. 20: MEDARBEJDERHOLD.
København: mandag den 5. november kl. 20: SKÆBNEPROBLEMET II.
København: onsdag den 7. november kl. 20: MEDARBEJDERHOLD.
- - - - - -
Vi beder Dem notere, at månedens FILMSAFTEN bliver onsdag den 14. november.
- - - - - -
Stockholm: Torsdag den 8. november.
Mogens Møller:
Odense: mandag den 5. november.
Esbjerg: tirsdag den 6. november.
Kolding: onsdag den 7. november (med forbehold)
Herning: torsdag den 8. november (med forbehold)
- - - - - -
Opgave nr. 3:
Påvis begrebet "maskiner"s kosmiske hensigt og tegn i rids et billede af tiden før den moderne tekniks fødsel. Før dette billede frem til nutiden og forsøg en afrunding af det med henblik på den tid, hvor den tekniske verden har fundet sin naturlige plads i verdensaltet. (Livets Bog stk. 95-120).
Vi minder om, at besvarelsen ikke må fylde mere end ca. 1000 ord. Der er, med rette synes vi, klaget over den korte tidsfrist. Besvarelsen af ovenstående opgave skal derfor ikke være os ihænde før senest den 15. november!
 
FILMSAFTENEN den 17. oktober blev en stor sukces. Adskillige af filmene var meget rystende og gjorde et overordentligt stærkt indtryk. Men disse aftener er heller ikke tænkt som underholdning, de er undervisning, hvis opgave det er at supplere det i månedens løb gennemgåede stof. Adgangen til disse interessante aftener er fortrinsvis reserveret deltagere på mandags- og onsdagsholdet. Vi erindrer Dem om, at prisen for et månedskort til begge foredragsaftener plus filmsaftenen kun er kr. 10,-.