Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kontaktbrev 1956/24 side 9
VIGTIG MEDDELELSE.
Vi har hermed den store glæde at kunne meddele Dem, at KOSMOS også i år vil genopstå som årsskrift. Går alt, som vi håber det, vil det udkomme omkring den 10. december. For at De kan danne Dem et indtryk af, hvor omfattende årsskriftet bliver, bringer vi Dem hermed en foreløbig fortegnelse over dets indhold:
Martinus:
På kærlighedens alter.
Lærer Vignir Andrésson, Island:
Lyset fra oven.
E. Gerner Larsson:
Hvad nyt bringer Martinus?
Civilingeniør, cand. polit. Werner Rasmussen, København:
Tanker om samfundsudviklingen.
Direktør for Svenska Tändstick A/B Gunnar Hedfors, Jönköping:
En sökare får svar.
Mogens Møller:
Et kosmisk tidehverv.
Generaldirektør, civilingeniør Hendrik Dunnewolt, Holland:
Kosmos Ferieby 1956.
Læge Stig Torsten Hultman, Stockholm:
Livets Bog – impulsen til en ny världsepok.
Civilingeniør G. Bastue Christensen, København:
Tankeklimaer.
Tandlæge Palle Ivert, Hillerød:
Evig. (Digt)
Civilingeniør, lektor Hans Vinter, København:
"Waar het om gaat". Anmeldelse af Hendrik Dunnewolts opsigtsvækkende bog.
Kommunelærer Svend Åge Rossen:
Min vej til Martinusverdens billede.
Hilsen fra Polen. (Digt)
Tage Buch, København:
La kosmologio disvastiĝas.
(Fra esperantoafdelingen)
E. Gerner Larsson:
Vor kosmiske position.
Hilsen fra Indien.
Hilsen fra Canada.
Hilsen fra Tjekoslovakiet.
– samt mange billeder, farvelagt symbol etc.
Som De vil forstå, bliver årsskriftet betydeligt større end sidste år. Uanset dette, bibeholder vi imidlertid den samme pris: kr. 10,00 pr. hefte, og vi har ydermere den glæde at kunne meddele Dem, at De, såfremt De ønsker at erhverve 2 eksemplarer, vil kunne få det efterfølgende for kr. 5,00. Årsagen, til at vi er istand til at kunne gøre dette, beror udelukkende på, at årsskriftet denne gang fremstilles på vore egne maskiner, og at fremstillingen af det er sket ved en enestående frivillig indsats af samtlige vore medarbejdere. For at vi kan danne os et skøn over det nødvendige oplags størrelse, beder vi Dem snarest indsende vedlagte bestillingskort!
Med venlig hilsen fra samtlige medarbejdere!
Deres hengivne
Erik Gerner Larsson