Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1968/1 side 8
Martinus: DEN IDEELLE FØDE. Måske den skarpeste udredning der nogen sinde er givet af de inderste, kosmiske årsager til menneskehedens stadigt tiltagende sygdomsbyrde. Har man blot én gang læst Den ideelle føde, vil enhver illusion om at kunne nærme sig et højere mentalt og kulturelt trin uden at ændre sine fra dyreriget nedarvede primitive ernæringsvaner for stedse være fjernede fra ens bevidsthed. - 93 sider - indb. kr. 12,00.