Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1968/3 side 34
MEDDELELSE FRA INSTITUTTET
Stikordsregister til Martinus bøger
Et stikordsregister til Martinus bøger er under udarbejdelse. Det kommer til at bestå af en alfabetisk oversigt over de steder i bøgerne, hvor de enkelte emner er behandlet. Dette opslagsværk vil gøre det let og hurtigt at finde de analyser, man har brug for, og vil dermed blive en værdifuld hjælp i studiet af åndsvidenskab.
Det grundlæggende kartotek over henvisningerne til emnerne er udarbejdet. Næste trin i arbejdet er en gennemlæsning af de allerede fundne henvisninger til de enkelte emner med henblik på at inddele disse henvisninger i karakteristiske undergrupper (aspekter). Til denne opgave behøves hjælp af alle, som har lyst til at være med i dette fælles arbejde omkring Martinus sag.
Der lægges vægt på, at arbejdet bliver lystbetonet for den enkelte. Emnerne vil således være valgfrie og arbejdstempoet individuelt. Eventuelle problemer vil kunne drøftes hos Inger Lise og Aage Hvolby, som holder "åbent hus" hver fredag aften kl. 19.00 - 22.30.
Har De lyst til at høre nærmere om arbejdets art, tilrettelæggelse og udførelse, bedes De kontakte
Hvolby, Vestre Paradisvej 57, 2840 Holte, tlf.: 42 04 95