Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1968/10 side 117
Sigurd Westerlund:
BILLED - LYDBÅND
FOREDRAGSHOLDEREN SOM KAN KOMME TIL ALLE!
Hvad er billed-lydbånd?
Først nogle ord om, hvad billed-lydbånd er. Man skelner mellem lydbånd, billedbånd og billedlydbånd. Lydbånd er almindeligvis et magnetofonbånd med indspillet lyd, for eks. et foredrag, som kan køres for en gruppe tilhørere. Billedbånd er i almindelighed et bånd med billeder af format 24 x 36 mm. Kommentaren til disse billeder gives af lærere eller studiekredsledere. Billedlydbånd er lydbånd og billedbånd i kombination, et lydbånd som taler og et billedbånd som viser, hvad lydbåndet taler om. Erfaringsmæssigt ved man, at billedlydbånd som overføringsmedium for et budskab er separat billed- eller lydbånd overlegent.
Enkelt apparatur
Den apparatudrustning som kræves for at vise billed-lydbånd er også relativt enkel, nemlig en almindelig båndoptager og en projektor, på hvilken man kan sætte en billedbåndsholder. For hver gang der skiftes billede kommer et på båndet indspillet "pip" fra båndoptageren. Denne enkle teknik gør det muligt for hvem som helst at vise billed-lydbånd uden forkundskab om dets indhold.
Bedst i små grupper
Billed-lydbåndets teknik og arbejdsmetode bevirker, at det fungerer bedst i grupper op til 30 personer. Det er en fordel at kredsen ledes af en person, som kan give en introduktion før foredraget og besvare spørgsmål bagefter.
Mulighed for foredrag alle steder
Billed-lydbånd gør det også muligt at få foredrag på steder, som ellers var udelukket på grund af afstand, økonomi eller mangel på foredragsholdere. Distributionen kan ske pr. post, og hvis projektor ikke findes på stedet, kan man få en sådan tilsendt sammen med billed-lydbåndet.
Da afstandene i Sverige er meget store og foredragsholdere derfor umuligt kan dække behovet for foredrag, ikke mindst af økonomiske grunde, vil den selvejende institution Martinus Institut i Sverige her forsøgsvis distribuere billed-lydbånd til interesserede.
Almenmenneskelige emner
For at være tilskueren til størst mulig glæde og hjælp valgte vi i begyndelsen at lave billedlydbånd over 2 af Martinus foredrag, "Unaturlig træthed" og "Mentale fængsler". Disse billed-lydbånd giver meget væsentlige retningslinier for vor væremåde i forhold til andre mennesker og hjælper os at få orden på vort tankeliv. Hvis vi virkelig vil arbejde med os selv, kan disse billed-lydbånd altså være os til megen stor hjælp. Men det er ikke nok at se dem én gang. Selv efter at have set dem adskillige gange giver billed-lydbåndene stof til eftertanke og retningslinjer for vor bevidsthed.
Man skal altså ikke se dem, som man ser en underholdningsfilm, sidde passivt og opleve, men man skal aktivt forsøge at følge deres tankegang. Gør man det, vil man opdage, at Martinus har givet os en samling "formler" i livskunst, som virkelig kan være til hjælp.
Udover de nævnte 2 billed-lydbånd findes yderligere 2 færdige: "Det evige verdensbillede", et meget fint foredrag af Erik Gerner Larsson, som udgør en introduktion til Martinus tankeverden og hans symboler, og "Kan vi styre vor skæbne"? Sidstnævnte er en introduktion til en åndelig tankeverden og lavet som grundlag for samtale om Martinus analyser med mennesker, som ikke tidligere har haft kendskab dertil. Et billed-lydbånd om "Bønnen" efter et foredrag af Mogens Møller er for øjeblikket under udarbejdelse. Danske versioner af ovenstående billed-lydbånd er under udarbejdelse.
Udlån
Udlån af disse billed-lydbånd finder kun sted til interesserede i Martinus kosmologi og distribueres i Sverige gennem den selvejende institution Martinus Institut i Sverige, Stockby 5, Lidingö 1. I Danmark gennem Martinus Institut, Mariendalsvej 94-96, 2000 København F.
Orientering i anvendelsen af billed-lydbånd
Som tidligere nævnt kræves der ingen særlig uddannelse for at kunne anvende billed-lydbånd. Men dersom nogen alligevel ønsker at få kendskab til teknik og fremgangsmåde, vil vi forsøge at samle interesserede i en week-end, hvor vi vil vise de billed-lydbånd som findes, give anvisning i deres anvendelse i studiekredse m. m., samt lade en erfaren studiekredsleder give råd og vejledning.
Erfaringer
De billed-lydbånd som hidtil har været mest anvendt er "Unaturlig træthed" og "Kan vi styre vor skæbne?" De er nu blevet vist ved ca. 25 lejligheder for omtrent 500 personer. Billed-lydbåndene rummer i sig en kraft og bestemthed, som bevirker at tilskueren altid bliver engageret og får respekt for Martinus arbejde, selv om hans kundskaber på dette område er meget små. Fremvisningen bør foretages af en person med godt kendskab til Martinus tankeverden, således at vedkommende kan besvare eventuelle spørgsmål. Billed-lydbåndene, som er blevet lavet for at være til glæde og velsignelse for interesserede, søgende mennesker, giver mulighed for foredrag, når man selv ønsker det, hvor som helst i Sverige - eller Danmark - man befinder sig.
 
DEN SELVEJENDE INSTITUTION:
MARTINUS INSTITUT I SVERIGE
Stockby 5,
Lidingö I.
- - - - - - - - - - - -