Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1968/10 side 119
Om udlandsarbejdet
Selv om man hører meget lidt til arbejdet, der gøres for at bringe kendskab til Martinus kosmiske analyser i udlandet, arbejdes der støt på dette område fra flere sider.
I Sydkorea er der trykt og udgivet Ib Schleichers "Objektiv livsopfattelse". Den er oversat fra esperantoudgaven og trykt i Seoul i 2000 eksemplarer. Trykningen af disse eksemplarer er betalt herfra, og hæftet spredes nu derovre til mennesker for at skabe interesse for Martinus sag og gør i al stilfærdighed et stykke arbejde derude. Det er som at lægge frø i jorden, der så senere spirer og gror frem, idet mennesker ved dette beskedne hæfte får den første information om Martinus, og senere vil hos nogle interessen vokse, så mere arbejde kan komme i gang, større krav om bøgerne og egentlig undervisning.
 
TYSK foreligger nu den første bog trykt, idet Martinus bog: Menneskehedens skæbne (Das Schicksal der Menschheit) nu er trykt og til salg på Instituttet.
Gennem de tyske kontaktbreve, der dog kun kommer i et lille oplag, vil der blive gjort opmærksom på bogens eksistens, og eventuelt gennem avertering i tyske magasiner.
Der gøres også andet arbejde i Tyskland. Ib Schleicher deltog efter indbydelse fra en Esperanto-Ungdomsforening i et seminar, som i år havde emnet "Religion og Filosofi i det 20. århundrede". Arrangørerne havde ikke på forhånd noget kendskab til Martinus analyser, men havde set de annoncer, som Instituttets esperantoafdeling fra tid til anden indrykker i forskellige esperantoblade.
Ib Schleicher tog en uge af sin ferie i forbindelse med nytåret og påtog sig at holde to foredrag. Det første foredrag havde titlen "Et Intellektuelt Verdensbillede" og var en redegørelse for Martinus livsopfattelse, medens det andet havde titlen "intellektuel Humanisme". Heri forklaredes om de moralske konsekvenser af denne livsopfattelse. Begge foredrag blev overværet af 70-80 mennesker og gav anledning til, dels en længere diskussion efter hvert foredrag og dels en række samtaler med enkeltpersoner, hvoraf flere filosofistuderende ved franske og tyske universiteter. En enkelt udbad sig en stabel brochurer til uddeling blandt medstuderende. Hvilket indtryk disse foredrag gjorde var i virkeligheden svært at lodde, men Ib Schleicher hæftede sig bl. a. ved en bemærkning, som faldt efter et af foredragene. Det var en ung franskmand, der med henblik på Martinus sagde: "Det er da godt, han ikke er fanatiker".
 
Også på engelsk udføres et konstant arbejde for at kontakte nye mennesker og holde forbindelse med allerede interesserede blandt engelsktalende folk. I år er der bl. a. averteret i tre engelske blade om en "Engelsk uge" i Kosmos Ferieby fra 20. - 28. juli. Foreløbig har kun få meldt sig, men der har været adskillige forespørgsler, så der skulle kunne ventes flere. Der bliver 3 foredragsrækker af Mogens Møller, foredrag af Ben Saxe og Tage Buch samt forskellige arrangementer, bl. a. udflugter. De engelske gæster skulle derved få både en alsidig information om Martinus analyser og en god afslappet ferie.
Vi ville i øvrigt være glade for, om mange engelsk-kyndige indenfor Martinus sag ville lægge deres ferie i denne uge for at være behjælpelige med at gøre denne uge til en virkelig god ferie for de fremmede, og eventuelt selv deltage i de engelske foredrag og studiegrupper. Derved kunne de måske selv få lyst og evne til at behandle disse emner på engelsk og medvirke til udbredelsen af Martinus tanker. Der er ikke nye bøger på engelsk, men vi venter stadig på Symbolbog nr. 1 og ser hen til, at den skulle blive færdig omkring oktober i år.
Tage Buch er blevet inviteret til at deltage i og holde et orienterende foredrag om Martinus tanker og om Instituttet ved en konference, der afholdes i maj i Hove ved Englands sydkyst, hvortil der ventes et par hundrede deltagere. Mange forskellige grupper og synspunkter bliver repræsenteret og samler sig om temaet "What can we do together" (Hvad kan vi gøre i fællesskab). Ved denne konference bliver engelske udgaver af Martinus bøger udstillet sammen med billeder fra Kosmos Ferieby, og en del ny mennesker bliver derved gjort bekendt med Martinus tanker.
 
SYMBOLBOGENS TREDJE BIND. Udgivelsen af denne bog er af flere forskellige årsager blevet meget forsinket. Nu er den imidlertid færdigtrykt, og der mangler derefter kun indbindingen. Vi håber, at den vil være til salg om højst en måned. Dette bind behandler bl. a. symbolet "Tankeklimaer" og dermed også hele den seksuelle forvandling og de vanskeligheder dette medfører indenfor og udenfor ægteskabet. Det er et meget værdifuldt bind, og nærmere omtale af dette bind er givet i KOSMOS JULEnummer af Per Thorell.
 

ENGELSK UGE - 20. - 28. juli - i KOSMOS FERIEBY
Mogens Møller holder kursus mandag, onsdag og fredag kl. 10.00 - spørgetime samme dage kl. 14.30 med forklaring af Martinus symboler.