Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1968/14-15 side 166
Martinus:
LIVETS BOG II
 
Når væsenernes livsopfattelse er blevet afsporet, er kommet bort fra al logik og virkelighed, skyldes det kun den omstændighed, at man på et eller andet tidspunkt er kommet helt bort fra viden om reinkarnation eller genfødsel. Og i troen på, at det levende væsen begynder sit liv ved fødslen, har man søgt at få en formildende omstændighed eller et forsvar for de kalamiteter, der herved opstod, åbenbaret i form af syndsforladelsesteorien og mottoet "Guds veje er uransagelige" og har dermed, ganske afvigende fra verdensgenløserens egen opfattelse, ment at kunne "frelse" verden. Hvor stort et gode den pågældende teori så end kan have været i den virkelighedsfjerne livsopfattelse, så har den dog ikke kunnet skabe en helt tilfredsstillende tryghed. Dette konstateres let i den uvilje imod og frygt for dens udsættelse for logisk ransagning eller forskning, som dens tilhængere ofte nærer. Ja, de ligefrem betragter en sådan ransagning som syndig og opfordrer med suggererende kraft væsenerne til udelukkende kun at "tro" på den overleverede livsopfattelse og truer endog med "forbandelse", "straf", "helvede" eller "evig fortabelse" over dem, der ikke accepterer troen.    (Citat fra stk. 570).
Martinus: LIVETS BOG, II. (Kosmisk Kemi). 9. kapitel: Loven for stoffernes reaktion. 10. kapitel: Jegets evige kraftkilder. 11. kapitel: Tankeklimaer. Symbol nr. 9: Grundenergiernes kombination. - 440 sider.           Pris indb. kr. 55,00.