Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1968/16 side 179
SÆSONEN 1968/69
I år vil programmet blive mere omfattende end tidligere, idet der bliver foredrag både mandage og torsdage. Nærmere meddelelse vil fremkomme om kort tid.
Instituttets smukke foredragssal er meget velegnet til at danne ramme om en stærk udfoldelse af det åndelige arbejde her i København. Vi håber, at der i år vil være særlig mange, der har interesse for at deltage, og vi håber også, at det må blive tilfældet ude omkring. I forbindelse hermed er der i virkeligheden store muligheder for den enkelte til på sin egen måde og ud fra sine egne forudsætninger at medvirke til at skabe det blomstrende og inspirerende åndelige liv, der er selve sagens vækst.
Mandage
Martinus er indstillet på at holde foredrag på Instituttet hver mandag aften fra først i oktober og året ud. De der har hørt hans stærke og inspirerende foredrag i feriebyen i år, ved hvilken oplevelse det er at høre kosmologien forklaret som førstehåndsviden af en, som selv har oplevet tingene. Senere i livet vil mange, som i øjeblikket er uden kendskab til analyserne, være meget taknemmelige, hvis de nu får impulser, der gør, at de får hørt disse foredrag. Efter jul vil Martinus formentlig indskrænke sig til at holde foredrag hver anden mandag, men muligvis til gengæld holde et koncentreret kursus over en række nye analyser, som indgår i kommende bind af symbolbogen.
Torsdage
Om torsdagen vil programmet blive meget varieret. Mogens Møller og Per Bruus-Jensen vil holde en række foredrag, mens Svend Åge Rossen og Ben Saxe vil samarbejde om en gennemgang af symboler efter symbolbogen. Denne gennemgang vil i særlig grad være henvendt til mennesker, som ønsker at sætte sig ind i symbolteknikken og de grundlæggende analyser i Martinus Verdensbillede. Arne Krogh vil herudover vise nogle film, som er af særlig interesse.
Studiekredse og samtalegrupper
Det er naturligt, at mennesker, der selv har haft udbytte af analyserne, gerne vil gøre noget for at delagtiggøre andre i dem. I forbindelse med en solid indsigt i arbejdet giver et sådant ønske et godt grundlag for privat at danne studiekredse eller samtalegrupper, og det er naturligvis ønskeligt, at også dette arbejde bringes i vækst. Instituttets kontor modtager derfor gerne henvendelse fra interesserede, der kunne ønske at gøre noget på dette område. Vi vil derefter søge at danne studiekredse og samtalegrupper, som tager sigte på, at den enkelte deltager senere selv kan danne tilsvarende grupper. Tid og sted vil blive fastsat sammen med deltagerne.
Studiekreds med problemet bisættelse som emne
Fra Instituttets side bliver der taget initiativ til en studiekreds med problemet bisættelse som emne. Vi håber, at arbejdet i denne studiekreds kan medvirke til at danne grundlag for den bisættelsesforening, der nødvendigvis engang må dannes på grundlag af Martinus analyser. Herom vil der senere komme nærmere meddelelse.
Arrangement for unge
Der var mange unge til Mogens Møllers foredrag sidste vinter, og det bliver forhåbentlig også tilfældet i år, men der skal i højere grad være mulighed for at drøfte tingene. Derfor vil Mogens Møller lave nogle søndag eftermiddagsarrangementer, der vil forme sig helt som samtale og diskussion, og hvor kun unge kan deltage.
Esperanto
Inden næste sæson vil 1. bind af symbolbogen og 1. bind af Livets Bog være udgivet på det internationale sprog, og vi vil desuden være i fuld gang med at udgive "KOSMO" som kvartalsblad på dette sprog. Tiden er inde til at skabe en sådan aktivitet, at der kan blive tilstrækkelig sprogligt grundlag til at få esperantotalende interesserede til at besøge instituttet og til næste sommer også feriebyen.
En gang om måneden vil der derfor blive en esperantoaften på Instituttet. Her vil Henning Laug og Ib Schleicher holde foredrag over Martinus symboler, og der vil bagefter blive samtaler om foredragsemnerne, om instituttets esperantoarbejde og også om rent sproglige spørgsmål.
Der vil blive adgang både for dem, der kan sproget, og for dem der er interesserede i at vide, hvordan det fungerer i praksis.
Esperantoundervisningen vil også i år blive fortsat under aftenskolen på Godthåbsvejens skole.
Provinsen og Sverige
Martinus regner med at foretage en foredragsrejse til provinsen en gang i september måned, mens Mogens Møller som tidligere vil foretage en række foredragsrejser efter programmer, som fastlægges senere.
Arbejdet med studiekredse og samtalegrupper vil også blive forsøgt uden for København, så vi vil også gerne i forbindelse med interesserede fra disse områder.
Med venlig hilsen
Ib Schleicher