Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1968/19 side 214
Engelsk Uge i Klint.
I sidste uge af juli måned afholdtes en Engelsk Uge for udlændinge interesseret i Martinus Kosmologi. Da dette var et første eksperiment kunne man ikke forvente noget stort antal deltagere. Alligevel kom der 8 englændere, 2 amerikanere, 1 tysker og 5-6 hollændere, og da nogle engelsktalende svenske og danske gæster også deltog i foredragene, blev der ganske god tilslutning til disse.
Mogens Møller holdt på glimrende engelsk tre kursus-foredrag og om eftermiddagene tilsvarende spørgetimer. Ben Saxe holdt et foredrag om Menneskers modtagelighed for den nye verdensimpuls, og Tage Buch holdt foredrag om Bønnens Mysterium. Foruden foredrag og spørgetimer var der sammenkomster om aftenerne i forskellige hjem, hvor gæsterne bl. a. fik lov at møde Martinus og at stille ham spørgsmål, der besvaredes ved tolk. Der var besøg på Villa Rosenberg og der var arrangeret udflugter for de udenlandske gæster. Lørdag formiddag havde vore gæster ordet i foredragssalen til sidste punkt på programmet, der hed "Hvad lærte du?" De fire talere der havde meldt sig var Mrs. Edith Stauffer, Californien, Mrs. Mc. Fadden, Scotland, Mr. Michael Grimes, London, og dr. Michael Blair, London. Talerne fortalte dels om det åndelige arbejde, de hver især selv udførte hjemme, og dels om hvad de havde fået ud af ugens foredrag og opholdet, og det var en stor glæde at høre disse udtalelser. Dr. Blair's tale vil blive gengivet i det kommende Jule-Kosmos i dansk oversættelse.
For at læseren kan få et indtryk af gæsternes reaktion citeres til slut to uddrag af breve, vi har modtaget:
Fra en amerikansk dame, bosat i Europa:
"Sådanne pragtfulde dage! Til lykke med successen og mange tak fra os, der havde den gode skæbne at deltage. Fra det jeg hørte af hvad de besøgende sagde til hinanden om møderne vi havde med jer alle, er der ingen tvivl i mit sind om, at sammenkomsten var en overordentlig succes, hvis værdi vil være af permanent natur for os alle. Både på grund af sammenkomstens filosofiske aspekters storhed og den hjertevarme, der var i de selskabelige samvær vi havde, var konferencen en enestående begivenhed for os."
Fra en mandlig deltager fra London:
"Vi takker jer meget for alt hvad I gjorde for at gøre hele vort ophold i Danmark til en dejlig, lykkelig og højst interessant og værdifuld tid. Vi modtog så megen venlighed og kærlighed, at det virkelig ikke er muligt at finde passende udtryk for vor taknemmelighed i ord.
Vi kom til at elske Danmark og det danske folk, og trods sprogforskellen følte vi os virkelig hjemme. Selvfølgelig skyldtes dette meget, at så mange af jer talte engelsk, og nogle af jer taler det virkelig godt, men det skyldtes mere end det. Det grundlæggende var dette at vi følte, at der var så lidet til forskel mellem os og så meget til fælles.
Det var så velgørende at tilbringe tiden i Feriebyen, og at have lejlighed til at lytte til foredragene, og til at møde mange af jeres venner, som også er interesseret i Martinus lære. Ikke mindst var det en stor glæde og et stort privilegium at møde Martinus selv og have talrige lykkelige timer sammen med ham og jer andre om aftenerne i de forskellige hjem.
Jeg må ikke gøre dette brev for langt, men I skal vide, at hvis der på nogen måde er noget jeg kan hjælpe jer med i jert arbejde, vil jeg være meget lykkelig for at gøre det."
Den tyske Dr. Han Endres' besøg medførte bl. a., at en redaktør for et tysk magasin kommer til Instituttet og feriebyen for at skrive om Martinus arbejde i sit blad, der især behandler nye åndelige strømninger i tiden.
- - - - - - -
Der er kommet tak fra adskillige andre, og det eksperiment, som blev gjort i år, blev dermed fastslået som så vellykket, at vi også i juli næste år vil få en international uge, eller rettere en undervisningsuge i Martinus kosmologi for engelsktalende udlændinge og danske.
tb.