Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1968/19 side 216
LITTERATUR­FORTEGNELSE
 
MARTINUS
LIVETS BOG I ... indb. 55,00
LIVETS BOG II ... indb. 55,00
LIVETS BOG III ... indb. 55,00
LIVETS BOG IV ... indb. 55,00
LIVETS BOG V ... indb. 55,00
LIVETS BOG VI ... indb. 55,00
LIVETS BOG VII ... indb. 55,00
DET EVIGE VERDENSBILLEDE I - II
symbolbog ... pr. bind indb. 125,00
Logik ... indb. 30,00
Bisættelse ... indb. 20,00
Menneskehedens skæbne ... indb. 12,00
Menneskeheden og verdensbilledet ... indb. 12,00
Den længst levende afgud ... indb. 12,00
Påske ... indb. 12,00
Omkring min missions fødsel ... indb. 12,00
Den ideelle føde ... indb. 12,00
Mellem to verdensepoker ... indb. 10,00
Bønnens mysterium ... indb. 10,00
Blade af Guds billedbog og Pinseglans over livet ... indb. 10,00
Hvad er sandhed ... indb. 10,00
Juleevangeliet ... indb. 10,00
Kosmisk bevidsthed og Mental suverænitet ... indb. 10,00
Omkring mine kosmiske analyser, Vejen til indvielse og Gavekultur ... indb. 10,00
Livets vej og Mentale fængsler ... indb. 8,00
De levende væseners udødelighed og Åndsvidenskabens nødvendighed... indb. 8,00
Hinsides dødsfrygten og Det psykiske tempel ... indb. 8,00
Den sekundære og den primære opstandelse og Primitivitet og overtro ... indb. 8,00
Kulturens skabelse ... indb. 8,00
Vejen til paradis I ... indb. 8,00
Vejen til paradis II ... indb. 8,00
På kærlighedens alter og Meditation ... indb. 8,00
Verdenssituationen og "Guds billede", Jeg'et og evigheden og Guds skabelse af mennesket ... indb. 8,00
Menneskeheden ét med Gud, Dømmer ikke og Vejen, sandheden og livet ... indb. 8,00
Verdensfredens skabelse ... indb. 8,00
Udødelighed og Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed ... indb. 8,00
 
KONTAKTBREV hver 2. uge
pris pr. måned ... 8,00
pris pr. kvartal ... 24,00
     Forlang gratis prøvebrev!
 
ERIK GERNER LARSSON
Martinus - en introduktion heft. 5,00 ... indb. 10,00
Kursus i Martinus Åndsvidenskab (med 31 flerfarvede symboler) ... indb. 85,00
Åndsvidenskab for hvermand I - IV, pr. bind ... indb. 12,00
På sporet af en ny livsanskuelse ... heft. 10,00
 
PER BRUUS-JENSEN
Korrespondancekursus i Martinus Kosmologi, 1 lektion pr. måned, pr. 5 lektioner ... 18,00
Det levende væsen og livets oplevelse ... 6,50
Tillæg hertil ... 2,75
Hvordan kan jeg gøre Guds vilje? ... 7,50
 
MOGENS MØLLER
Kosmiske rejsende, 181 sider ... indb. 20,00
 
POUL VERMEHREN
Tegn cirkler i sandet ... 15,00
 
Svensk: MARTINUS ... sv.kr.
LIVETS BOG I ... indb. 35,00
Logik ... indb. 25,00
Bönens mysterium ... indb. 7,00
Juleevangeliet ... indb. 7,00
Påsk ... indb. 7,00
Den fullkomliga födan ... indb. 7,00
Mellan två världsepoker ... indb. 7,00
Kring min missions födelse ... indb. 7,00
Vad är sanning? ... indb. 4,00
Kosmiska Lektioner hft. 10,00 ... indb. 13,50
Den längst levande avguden ... indb. 14,00
 
ERIK GERNER LARSSON
Kurs i Martinus andliga vetenskap I ... indb. 37,50
Kurs i Martinus andliga vetenskap II ... indb. 37,50
 
KONTAKTBREV varannan vecka
pr. kvartal ... 18,50
     Begär gratis provbrev!
For Sveriges vedkommende fås de svenske udgaver af Martinus böger lettest ved henvendelse til:
HÄLSANS FÖRLAG, Linköping 3, Sverige.
 
Esperanto: MARTINUS ... d.kr.
Logiko ... indb. 25,00
Internacia mondregno kreiĝanta ... indb. 9,00
La homaro kaj la mondbildo ... indb. 9,00
Pasko ... indb. 9,00
Kio estas la vero ... indb. 9,00
Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia misio ... indb. 9,00
La ideala nutraĵo ... indb. 9,00
Folioj el la bildolibro de Dio ...indb. 9,00
La idolo plej longe vivanta ... indb. 9,00
La sorto de la homaro ... indb. 9,00
Informilo ... indb. 2,50
 
Engelsk: MARTINUS
Logic ... indb. 30,00
The Ideal Food ... indb. 12,00
The Road to Initiation, indeholder også:
On the Birth of My Mission, Cosmic
Consciousness og Around my Cosmic
Analyses ... indb. 12,00
Easter ... indb. 12,00
 
ERIK GERNER LARSSON
MARTINUS - a brief outline of his childhood and adolescence with glimpses of his teaching ... indb. 10,00
Martinus' Cosmology - booklet ... heft. 2,00
 
Tysk:     MARTINUS     ... DM
Das Schicksal der Menschheit ... indb. 5,00
KONTAKTBRIEFE 10 St./Jahr ... 16,00
5 St./Halbjahr ... 8,00
4 St. Probebriefe ... gratis
 
BØGER PÅ KONTO!
Det er let at anskaffe sig et komplet Martinus-bibliotek, idet der kan træffes aftale med kontoret om afbetalingsordning.
Alle oplysninger fås ved henvendelse til:
MARTINUS INSTITUT
Mariendalsvej 94-96, København F.
Tlf. (01) 34 62 80 mellem kl. 9 og 16.