Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1968/20 side 227
FOREDRAG I INSTITUTTETS SAL PÅ MARIENDALSVEJ
Martinus: mandag den 7. oktober, mandag den 14. og 21. oktober samt følgende mandage
Mogens Møller: torsdag den 10. oktober: TANKENS MAGT
Tage Buch: onsdag den 16. oktober: MARTINUS COSMOLOGY a new approach to life
Ben Saxe: torsdag den 17. oktober: LYKKENS HVERDAG: et studie i gråt og guld
Ib Schleicher: onsdag den 23. oktober: INTELEKTA HUMANISMO KAJ LA ĈIUTAGA VIVO
Sv.Å. Rossen: torsdag den 24. oktober: PERSONLIGHEDENS MOSAIK
Ben Saxe: torsdag den 31. oktober: ØRKENVANDRING ELLER ØRNEFLUGT
Sv. Å. Rossen: fredag den 1. november: INFORMATIONSFOREDRAG
 
Alle disse foredrag begynder kl. 20.00
 
Adgang til Martinus foredrag: kr. 5,00
Adgang til Mogens Møllers, Ben Saxes og Sv. Å. Rossens foredrag: kr. 4,00
Adgang til foredrag på engelsk og esperanto: kr. 3,00
 

ENGELSKE FOREDRAG PÅ INSTITUTTET
I sommer blev der, som De ved, holdt engelske foredrag i Kosmos Ferieby. Det er nu hensigten at søge påbegyndt en undervisning i Martinus Analyser på engelsk på Instituttet, og den første information vil blive givet i et foredrag onsdag den 16. oktober, 1968 kl. 20, 00 i Instituttets sal af Tage Buch. Emnet bliver Martinus Cosmology - a new approach to life.
Læsere af Kosmos bedes underrette engelsktalende venner i Danmark, eventuelt stipendiater fra U-lande etc., om dette foredrag, eller sende adresser på engelsktalende bekendte til Instituttet, som så vil sende en direkte indbydelse. Senere vil også andre holde foredrag på engelsk.
 

Ben Saxe holder foredrag i Instituttets sal torsdag den 17. oktober kl. 20,00
Emne: LYKKENS HVERDAG: et studie i gråt og guld
Foredraget tager sit udgangspunkt i et gammelt japansk ordsprog fra 1100-tallet; det lyder sådan:
Mellem list og visdom, underfundighed og klogskab
findes tusinde broer, bygget af små ræve.
Og der findes tusind måder at blande tingene på
og med denne blanding fortrylle verden.
At tilføre denne blanding
sin indsigt uden forsæt,
det er en vandring over den dybe kløft
med blikket fæstnet mod et højere mål:
intet at frygte og intet at skade.
Foredraget er ledsaget af symboler og bygger på en gennemgang af Martinus' symbolbøger som led i en foredragsserie, hvor Sv.Å. Rossen og Ben Saxe vil forsøge i fællesskab gennem skiftende foredrag at belyse Martinus' åndsvidenskab og dens betydning for netop den tid, vi lever i.
Anden del af dette foredrag følger torsdag den 31. oktober kl. 20,00 og har titlen: ØRKENVANDRING ELLER ØRNEFLUGT.
 

Foredrag på esperanto onsdag den 23. oktober kl. 20,00
Ib Schleicher holder foredrag med titlen: INTELEKTA HUMANISMO KAJ LA ĈIUTAGA VIVO - Intellektuel humanisme og det daglige liv.
Efter foredraget er der diskussion. (Nærmere herom i næste KOSMOS).
 

Informationsforedrag fredag den 1. november kl. 20,00:
Sv.Å. Rossen holder foredrag specielt udarbejdet for mennesker, som ikke kender noget særligt til Martinus arbejde, og for mennesker, som ønsker at fortælle om det til andre. (Nærmere herom i næste KOSMOS).
 

FOREDRAG I PROVINSEN:
Mogens Møller:
Odense: mandag den 14. oktober kl. 20,00: Møntergården, Overgaden 48-50
Ålborg: tirsdag den 15. oktober kl. 19.30: Odd Fellowpalæet
Århus: onsdag den 16. oktober kl. 19.30:
Esbjerg: torsdag den 17. oktober kl. 20,00: Biblioteket
Emne: TANKENS MAGT
Sv. Å. Rossen:
Slagelse: mandag den 21. oktober kl. 20,00: Ny Missionshotel (ved banegården)
Emne: MENNESKET OG TIDEN
 

FOREDRAG I SVERIGE:
Mogens Møller:
Kiholm: søndag den 20. oktober kl. 20,00
Stockholm: mandag den 21. oktober kl. 20,00: mandagsgruppen, Medborgerhuset
Stockholm: torsdag den 24. oktober kl. 19.30: KFUK, Brunnsgatan 3
Enköping: fredag den 25. oktober
Svärdsjö: lørdag den 26. oktober
Fallun: søndag den 27. oktober
Linköping: mandag den 28. oktober
Jönköping: tirsdag den 29. oktober kl. 19.30: Tändstikbolagets matsal
Göteborg: onsdag den 30. oktober kl. 19.30: Handelshögskolan, sal 4, Vasag. 3
(indgang Haga Kyrkogatan 1)
Malmö: torsdag den 31. oktober kl. 19.30: Kapellgatan 6, 1:vån.