Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1968/24 side 277
2000 København F. den 25/11 1968.
Meddelelse vedr. Julekosmos 1968.
Det skal herved meddeles, at det efter længere tids overvejelser er blevet besluttet i år ikke at udgive årsskriftet KOSMOS (Julekosmos). Hovedårsagen hertil er redaktionelle vanskeligheder ud over det sædvanlige, hvortil yderligere kommer sagens økonomiske perspektiv. Det har således hvert år været forbundet med en betydelig økonomisk risiko at udgive årsskriftet, og denne føler Instituttet i år stor tilbageholdenhed med at tage på de foreliggende vilkår. Endelig må beslutningen ses i sammenhæng med fremskredne planer om at tilstræbe sådanne ændringer af det løbende tidsskrift KOSMOS (kontaktbrevet), at motiveringen for fremover at udgive Julekosmos muligvis helt bortfalder. En nærmere redegørelse for disse planer vil senere fremkomme.
Da vi ved, at denne meddelelse vil komme som en skuffelse for mange, skal vi ikke forsømme at henlede opmærksomheden på en række virkelige nyheder inden for Instituttets bogudgivelser, der muligvis kan tjene som erstatning for Julekosmos, og hvor Instituttet ligeledes har påtaget sig en betydelig risiko.
Først og fremmest bør nævnes tredie bind af Martinus storslåede symbolværk: "Det evige verdensbillede III". Det skal ikke skjules, at vi meget gerne ser en langt større interesse for denne udgivelse, end der hidtil har vist sig. Instituttet søger her at løse en kulturel opgave af uanet rækkevidde, men muligheden for at få dette til at lykkes beror i høj grad på den forståelse dette initiativ møder hos sagens interesserede. (Pris: kr. 125,-)
Dernæst er det aktuelt at oplyse, at der netop i disse dage vil udkomme et nyt oplag af bogen "Menneskehedens skæbne". Denne udkom første gang som artikelserie i 1932 (i tidsskriftet OM) og vakte så stor opmærksomhed, at Martinus regelmæssigt var på alle Københavns plakatsøjler. Det kan tilføjes, at den repræsenterer den mest populære og kortfattede fremstilling af det kosmiske verdensbillede, der den dag i dag foreligger fra Martinus egen hånd. Altså en fortrinlig introduktion til Martinus kosmologi. (Pris: kr. 12,-)
Yderligere kan det oplyses, at der nu igen er mulighed for at erhverve Martinus egen fremstilling af de kosmiske oplevelser, der satte ham i stand til at løse livsmysteriet og formulere det kosmiske verdensbillede. Det drejer sig om bogen: "Omkring min missions fødsel", historiens første eksempel på en verdensgenløsers personlige redegørelse for sin egen åndelige baggrund. (Pris: kr. 12,-)
Endelig bør nævnes nyudgivelsen "Gud på anklagebænken" fra Per Bruus-Jensens hånd, en højaktuel lille bog. Et sikkert emne for enhver, der sidder inde med ønsket om at give en ven eller bekendt lejlighed til at få en første føling med Martinus tankeverden, og med udgangspunkt i en problemstilling, som optager de fleste: Guds ansvar for det onde i verden. (Pris: kr. 9,-)
Det skulle glæde os meget, om sagens læsere vil overføre deres interesse for Julekosmos på en eller flere af disse nyudgivelser.
Med venlig hilsen
MARTINUS INSTITUT
 
PBJ/SCH