Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1968/25 side 280
Martinus:
OMKRING MIN MISSIONS FØDSEL
Det fundamentale for forskeren angående mine åndelige oplevelser
Det som bliver det fundamentale for læseren, er altså ikke selve de åndelige oplevelser, jeg har haft, men de virkninger, de har skabt, thi disse kan nemlig mere eller mindre efterforskes af ethvert dertil moralsk egnet, upartisk og frigjort menneske. Disse virkninger udgør min samlede manifestation. Skabelsen af en virkelig matematisk verdensanalyse, en absolut urokkelig åndsvidenskab og den herpå hvilende begyndende tilblivelse af en ny mentalitet, en ny kultur, i hvilken livets sande forståelse, dets hårfine kærlighedslove og kulminerende verdenslogik og højeste facit "Alt er såre godt" fra at være utopier overgår til at være virkeligt liv, håndgribelige kendsgerninger, tilgængelige for ethvert i forstand og følelse dertil udviklet eller modnet menneske.
Men kendskabet til denne mission kan umuligt tilegnes ved blot og bar læsning eller ved omtale fra andre. Det kan kun blive til virkelig kendsgerning for forskeren eller den søgende ved absolut frivillig, upartisk erfaringsmæssig indlevelse af nævnte mission i hans egen bevidsthed, i hans eget daglige liv, i hans egen optræden overfor alt og alle. Kun moralsk ufærdige væsener dømmer uden virkeligt at se, uden virkeligt at høre, uden virkeligt at forstå. Og for virkeligt at forstå, må man altså efter evne gøre min mission, mit arbejde identisk med sit eget liv. Kun den, der gør dette, kan komme til at erfare sandheden om en forklaret tilværelse i det hvide og gyldne lys, en tilværelse i organismer af blændende solskin.
En kendsgerning, der bliver tilbage, uanset hvad man så end vil mene om mine åndelige oplevelser
Og lad mig så til slut lige minde om, at hvad man så end vil mene om min åbenbaring eller oplevelse af dette guddommelige lys, min oplevelse af den hvide og gyldne ilddåb, den kendsgerning bliver dog tilbage, at jeg, igennem denne for mig hellige begivenhed, ganske uafhængigt af noget som helst forstudium af bøger eller andres viden udover den traditionelle protestantiske børnelærdom, i mit hovedværk "Livets Bog", i mine øvrige skrifter, symboler, tale og væsen, blev sat i stand til at skabe et bevidsthedslag, et tankeklima, der giver menneskeheden fuldstændigt mentalt overblik over alle livets situationer, og at dette overbliks analyser af verdensaltet tilsammen udgør en matematisk enhed, en totalt afsløret fuldkommenhed, i hvilken det samme verdensalt i alle detaljer viser sig som kulminationen af en logik, hvis højeste planmæssighed uundgåeligt bringer det sidste resultat i enhver instans, i enhver situation til praktisk udløsning af facittet "kærlighed", der igen udgør en enhed af kulminerende ligevægt mellem den højeste forstand og sympati.
Citat fra side 65, kapitlerne 20 og 21.
Martinus: OMKRING MIN MISSIONS FØDSEL Indb. kr. 12,00.