Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1976/3 side 26
Rolf Elving
MARTINUSARBEJDET I GÖTEBORG
 
Rapport fra Göteborg
Til alle Martinusinteresserede venner rundt om i Sverige og Danmark kommer her en rapport om arbejdets udvikling i Göteborg.
Forarbejdet var gjort
I en lang årrække har interesserede i Martinus kosmologi i Göteborg fået deres kundskabstørst stillet gennem Mogens Møllers foredrag. Lige så regelmæssigt som årstidernes skiften har Mogens Møller pligtskyldigt indfundet sig. Og se, arbejdet har båret frugt.
Hvordan det begyndte
Da der i efteråret blev taget initiativ til starten af en studiegruppe, viste interessen sig at være stor. På kort tid voksede deltagerlisten til 25 personer. Mange flere var interesserede i at deltage i studiearbejdet om end med visse reservationer afhængig af hvilken studieaften, der blev valgt, hvis det ikke blev for svært eller gik for hurtigt o.s.v. Det er naturlige og rimelige indvendinger. Dertil kom, at det lokale, som vi så venligt har fået lov at disponere over, lå et stykke fra byens centrum, med den virkning, at forbindelserne ikke fungerede.
Ideen fødtes
Ud af denne situation fødtes ideen. Når interessen nu viste sig at være så stor, burde man da ikke forsøge at gøre noget for at imødekomme den? Desuden er det ikke utopi at forvente, at der er mange mennesker, som er modne for Martinus tanker, men endnu ikke har mødt dem. Alle, de som går mere eller mindre ensomme og kæmper med nye tanker, skulle de ikke blive stærkere i et større fællesskab? Spørgsmål af denne art hobede sig op. Snart stod det klart, at vi burde se os om efter et lokale, som frit kunne anvendes med det formål at sprede oplysning om Martinus arbejde. Vi bestemte os for at skabe en oase i storbyens larm og jag, hvor mennesker skal kunne komme og få den kraft og styrke, som Martinus tanker giver.
Vi skaffer et lokale
Det varede ikke mange dage før vi fik tilbud om et lokale. I rådslagning med studiegruppen diskuteredes hele ideen. Alle var positive. Otte garanter for lejen meldte sig frivilligt. Vi sagde ja tak til lokalet. Den 1. november 1975 var lokalet vort, samt det arbejde som krævedes for at få sat det i den stand, formålet kræver. Vi måtte smøge ærmerne op og tage arbejdstøjet på. Det var et stort arbejde som ventede. Ved at bygge en bue fik vi en sal ud af to ved siden af hinanden liggende rum. Der kan let være ca. 50 mennesker. Vi måtte male loft og vægge, spartle, tapetsere, ja det skal nok helst opleves, hvis man rigtig skal forstå, hvilket arbejde det var, særligt fordi mange af os knapt havde nået begynderstadiet på disse praktiske arbejdsområder. Men det gik. Takket være god vilje og en stor portion godt humør. Det praktiske arbejde er nu i sin aller sidste fase og snart skal den første studiegruppe begynde.
Vor målsætning – frihed er den bedste ting ......
Vi er nu en gruppe, som arbejder med målsætningen at sprede oplysning og kundskab om Martinus kosmiske verdensbillede. Vi følger naturligvis Martinus ønske om ikke at danne forening eller nogen anden form for frihedsberøvende sammenslutning. Det eneste bånd, som gælder, er den sympati og interesse, som hver og een føler for Martinus kosmologi. Ud af denne sympati fødtes også lysten til at gøre noget mere aktivt for sagen. Ingen kan i et sådant samarbejde få til opgave at styre og bestemme over andre. Alle arbejder jo frivilligt. I stedet for at indføre det gamle magt- og lederprincip forsøger vi at støtte og inspirere, råde og vejlede hverandre. Dermed garanteres at lysten til arbejdet holdes intakt.
Kosmologien skal ud til dem, som behøver den
At møde Martinus kosmologi kan betyde, at man får fat på den sandhed, som kan hjælpe en op af den fortvivlelsens mørke afgrund, som man oplever, at man befinder sig i. Man redder sit liv. Der smyger sig lys ind i den før af mørke så fyldte tankeverden. Sorger og bekymringer får andre proportioner, ukendte sammenhænge åbenbares, og en ukendt fortid træder frem og en førhen uanet fremtid ler den fortvivlede i møde. Lidt efter lidt stabiliseres lyset i den dystre tankeverden, den mentale balance genvindes, livet føles mere og mere akceptabelt, og det førhen helt forsvundne mål kommer igen inden for synsvidde. Et tilforladeligt kompas er blevet fundet, og den vej der ligger forude virker nu mere fremkommelig. Mange mennesker befinder sig i den her skildrede nødssituation. Derfor kommer vi til at bestræbe os på, at Martinus arbejde bringes ud til dem.
 
En del har allerede fundet den nævnte sandhed d.v.s. kosmologien. Der venter dem en stor opgave, den at hjælpe andre ud af de vanskeligheder, de selv for nylig har befundet sig i. For at dette skal lykkes, kræves langt større kundskaber. Vi håber, at de som har studeret kosmologi tilstrækkeligt til selv at blive overbevist, kan inspireres til at begynde at studere ud fra en ny motivation, nemlig den at man derigennem bedre formår at hjælpe andre. Det er let at slå sig til ro. Man er overbevist om, at man har levet mange gange, og at alt i det store og hele er såre godt, som det udtrykkes i Bibelen, og som det bekræftes af kosmologien. Dette er naturligvis i og for sig positivt. Men da er man moden til næste trin. Det er sagligt og fornuftigt at forklare for andre, hvorfor man tror på reinkarnationen, vise hvordan man kan nå frem til et overblik over livet, hvorfra man ser, at alt er såre godt. Ofte stiller dette sig lidt sværere. Alligevel er det ikke en umulig opgave. Livets Bog er fuld af gode eksempler, og giver man sig tid til at læse, vil man finde, at man står sig godt oven i købet i selskab med store skeptikere. Fortsæt derfor med at uddanne dig til nytte for din næste og i sidste instans også til glæde for dig selv. Da kan du være med til at skabe nyt håb hos den i dag voksende skare af mennesker, som for at citere Martinus "med hjerte og forstand søger efter den retfærdiggørelse af dommedagstilstanden, de begynder at fornemme må eksistere bag ved det daglige livs primitivitet og uforstand". Vi vil hjælpe til med at formidle en undervisning, som giver så gedigne kundskaber, at man bliver en god lærer i kosmologi.
Vi håber, at Martinusvenner rundt om i ind- og udland vil følge vort eksempel og forsøge at organisere spredningen af og uddannelsen i Martinus kosmiske analyser. Tænk hvilket stimulerende samarbejde, der kan opstå mellem disse selvstændigt arbejdende celler spredt måske over hele verden.
Fordele med et lokale – bedre service for Martinusvennerne i Göteborg
Hvis man ikke har et lokale, da er man henvist til at have studiekredse i sit private hjem eller i et tilfældigt lejet lokale. Det kan have sine bagsider, selv om det er en udmærket måde at begynde på. Men fordelene med et fast lokale er mange, selv om det også koster en del. Et privat hjem er jo sædvanligvis ikke indrettet med tanke på, at større grupper af mennesker regelmæssigt skal træffes der. Her følger en opremsning af nogle af de fordele, vi opnår i kraft af et fast lokale.
  1. Vi kan starte flere studiegrupper. Alle som er interesserede i at lede studiegrupper kan benytte sig af lokalet.
  2. Der kan holdes foredrag.
  3. Takket være lokalets centrale beliggenhed er forbindelserne gode.
  4. Bogsalg kan organiseres mere effektivt.
  5. Bibliotek kan efterhånden indrettes.
  6. Filmaftener som tager emner op, som er interessante ud fra en kosmologisk synsvinkel, kan også lidt efter lidt arrangeres.
  7. Der skabes et mødested, hvor Martinusinteresserede kan søge hen for at træffe venner, drikke en kop te eller kaffe eller udelukkende for at sidde i fred og ro og læse en bog.
Hvor I, som bor i Göteborgområdet, kan henvende jer
Du, som læser dette og bor i Göteborgområdet og har lyst til at deltage i en studiegruppe eller lede en studiegruppe eller har en anden god ide, som du vil viderebringe, kan henvende dig til Rolf Elving, tlf. 14 50 12, mellem kl. 20-21 (privat). Adressen på lokalet er Första Långgatan 36, tlf. 24 97 71. Ring helst og kontroller om der findes folk i lokalet, inden du kører derhen.
RE