Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1976/7 side 84
Påsken i Klint
Når man i de første numre af KOSMOS læser om de første år i opbygningen af Kosmos Ferieby i Klint, er der muligvis nogle, der med et stænk af vemod tænker på den tid og synes, at pionertidens oplevelser ligger langt tilbage.
Det gør de ikke. Vi står stadig i opbygningsfasen, og det hold, der deltog i arbejdet i påsken i år, viste med deres indsats, at den følelse af fællesskab, som den gang kom til udtryk i samarbejdet, er lige så levende hos de mennesker, der idag tager arven op og viderefører arbejdet med at skabe den højskole, det undervisningscenter, som vi alle ønsker skal blive en realitet.
I år var opgaverne mange og store, for med erhvervelsen af købmandshandelens bygninger var der rigeligt at tage fat på for at gøre dem brugelige til udlejning og til reception, og dertil kommer vedligeholdelsen af de øvrige bygninger.
Helt overvældende var tilslutningen, ca. 40 hjælpere mødte op. Heraf kom mange langvejs fra – fra Sverige og Holland og fra forskellige steder her i landet.
Arbejdet var forberedt med indkøb og maling, mørtel, kit m.m., og hvad der ellers manglede, fik vi fat i om lørdagen. Der var udarbejdet 3 maskinskrevne sider med opgaver, som vi gerne skulle have løst inden sæsonens begyndelse, – og med et helt ud vidunderligt gå-på-mod gik alle igang. Vejret begunstigede foretagendet, så udendørsarbejde i sol og i læ var særligt tillokkende. Selvom mange af deltagerne ikke havde prøvet en del af de forskellige former for håndværk, der skulle præsteres, gik alt over forventning, og vi nåede at færdiggøre langt de fleste af de punkter, der stod på ønskesedlen.
En stor hjælp til det gode resultat var den daglige suppe, som et hold i Terrassens køkken stod for. Om aftenen var der sammenkomst i Terrassen med samtaler på grundlag af forskellige indlæg, og en aften var der forevisning af lysbilleder fra et besøg i Israel.
De ting, der står tilbage at ordne, inden vi åbner sæsonen i Klint, vil blive nået ved det daglige arbejde og ved hjælperes indsats i week-enderne. Og når alt er klappet og klart, føler mange af os, at det alligevel ikke er helt, som det burde være. Pavillonerne er ved at være så gamle, at de trænger til fornyelse. Det er der også ønsker og planer om. Ønsket kommer bl.a. til udtryk gennem gaver fra mennesker, der har ønsket oprettet et fond med det formål at bygge helårsbygninger, grundlaget for helårs-kursus virksomhed. Dette fond er dannet, og muligheden for at bygge på det eksisterende frie område ved foredragssalen er ved at blive undersøgt.
Navnet "Kosmos Ferieby" eller "Kosmos Feriekoloni" som det hed i Martinus' omtale af stedet i julinummeret af KOSMOS i 1934, vil ikke fremover være dækkende. Vi efterlyser et nyt navn, og modtager meget gerne forslag til et navn, der harmonerer med den funktion, stedet skal have, og som bedst kan udtrykkes med et citat fra ovennævnte artikel i KOSMOS 1934, i hvilken Martinus skrev:
"At gøre Feriekolonien til et hjemsted for alle fredelige impulser, for sand viden og menneskekundskab, tolerance og frihed, at gøre den til en medvirkende inspirationsbasis for udvikling af sand kærlighed til mennesker og dyr, til alt levende er de forudsætninger, under hvilke dens begyndende skabelse nu er iværksat. Og hvis dens kommende beboere, gæster og besøgende, har den rette forståelse af indholdet af Livets Bog, KOSMOS og de på disse faktorer hvilende foredrag og studiekredse, da vil kolonien af sig selv blive et værdigt supplement til ovennævnte bog, til udbredelsen af kendskabet til den ny store kosmiske verdensimpuls, til selve skabelsen af "en ny himmel og jord", en ny kultur, i hvilken den bærende livsbetingelse ikke er penge, ikke er overklasse, ikke er trældom, men derimod udelukkende udgør en sollys atmosfære af en alt overstrålende skabeevne, kunst og kærlighed."
HL