Ældre Kosmos og Kontaktbreve

Kosmos 1976/10 side 120
KOSMOS FERIEBY – sæson 1976
Det var strålende solskin næsten fra først til sidst over en fuld ferieby. Der var stor tilslutning til den veltilrettelagte undervisning, som Mogens Møller og Svend Åge Rossen forestod og til gruppearbejdet om eftermiddagene, og der var fin underholdning og mange gode gæsteforedrag, og det er tillige meningen, at der skal holdes to svenske foredrag i sæsonens sidste uge af Rolf Elving, hvad vi glæder os til. Den engelske uge, som ikke er afholdt, når dette skrives, får ikke nogen stor tilslutning, sikkert delvis grundet den engelske inflation.
Den vegetariske restaurant og den nye reception i den tidligere købmandsbutik fungerede begge godt, og der synes ikke at have været mærkbare gener af købmandshandelens ophør. – At feriebyen var fuld mærkedes også på campingpladsen, der i år var ved at sprænge alle rammer. Den var for det meste overfyldt, og der bliver et problem næste år, idet myndighederne næppe vil godkende bade- og toiletforholdene, som de nu er. Derfor ville det være dejligt, om nogen ville tage initiativ til både at tegne og forestå bygning af en ny badeafdeling til en udvidet campingplads, og at en hel gruppe kunne dannes, som ville give campingpladsen den "ansigtsløftning", som sådanne nye faciliteter ville være.
Ved redaktionens slutning var Martinus i Klint, hvor han vil rekreere sig nogen tid efter sit hospitalsophold. Når han har samlet kræfter vil han gerne, formentlig før et af Sv. Å. Rossens foredrag holde en kort tale og på den måde hilse på gæsterne. Det er dejligt at se ham på vej til at blive frisk og rask igen, og han glæder sig nu til at møde mange af sagens interesserede ved fødselsdagsfesten den 11. august. Tilslut må man sige, at vi alle kan være taknemlige for den megen frivillige hjælp, der er ydet i sommer, uden hvilken feriebyen slet ikke kunne fungere. Og endelig kan det meddeles, at Martinus har ønsket, at feriebyen fra næste år skifter navn fra Kosmos Ferieby til Martinus Center.
tb