Ældre årgange af Kosmos mv.

Til Læserne.

Af Hensyn til foranstaaende Artikels ophøjede og fundamentale Emne og den Betydning og Glæde, som jeg tror, den vil bevirke for mange af mine Læsere, har jeg ikke ment det heldigt at dele den yderligere ud over de to Numre af Kosmos, i hvilke den nu forekommer, og haaber derfor at Læserne vil undskylde, at min Paaskehilsen saaledes er kommen til at udfylde det meste af Bladet.

Martinus.