Ældre årgange af Kosmos mv.

 
 
 
 

ed dette sidste Nummer af »Kosmos«, Aargang 1934, vil jeg gerne bede alle Bladets Læsere og Venner af mit Arbejde modtage min inderligste Tak for al Venlighed og Trofasthed mod Sagen i det Aar, som nu er paa Hæld.

Denne min varmeste Følelse gælder alle, der enten ved Abonnement paa »Kosmos«, ved upartisk Studium af »Livets Bog«, ved Tilslutning til de officielle Studiekrese, ved venlig Omtale af mit Arbejde overfor Udenforstaaende eller i Form af anden Støtte har rakt mig deres venlige og hjælpende Haand.

I Haab om et stedse stigende lykkeligt, frit og utvungent Samarbejde for Kærlighedens store Sag i det kommende nye Aar, beder jeg Dem alle, nær og fjern, modtage min allerbedste Jule- og Nytaarshilsen.