Ældre årgange af Kosmos mv.


Emblem.

Læserne gøres herved venligst opmærksom paa, at jeg paa Grund af talrige Opfordringer har ladet fremstille ovenfor afbillede lille Emblem.

Det er fremstillet efter Hovedsymbolet fra Livets Bog, der udtrykker den samlede guddommelige Verdensplan: Individets Udødelighed, Verdensaltets Uforgængelighed og Guddommens Eksistens.

Da mit Arbejde ikke kan eksistere under nogen som helst Form for foreningsmæssig Sammenslutning, udgør Emblemet ikke noget Forenings- eller Klubmærke, ligesom det absolut heller ikke skal virke som noget Ordens- eller Udmærkelses Tegn. Det er udelukkende kun fremstillet for at kunne bæres af enhver, der paa denne Maade maatte ønske at udtrykke deres Sympati for Studiet af Livets højeste og evige Fakta ved Hjælp af det af mig frembragte Materiale.

Emblemet koster 2,00 Kr. og sælges til Fordel for Sagen. Ved Forudbetaling af Beløbet til Postgirokonto 29580 tilsendes Emblemet portofrit.

Martinus.