Ældre årgange af Kosmos mv.

 
 
 
 

Da vi nu atter nærmer os et Aarskifte, og mit Arbejde saaledes er paa Tærskelen til en ny Aargang, vil jeg gerne hermed bede alle Bladets Lærere og øvrige Venner af min Sag modtage min hjærteligste Tak for alt i indeværende Aar.

Den store Forstaaelse, Trofasthed og Kærlighed, jeg fra forskellige Sider har mødt, i Forbindelse med den venlige Omtale af mit Arbejde, den store Interesse for Sagens Studiekrese, det indbyrdes smukke Forhold mellem Koloniens Gæster i dens første Sæson og den store og venlige Tilslutning, der er til mine Foredrag, samt de mange Hilsener og kærlige Breve, jeg har modtaget, har været mig en overordentlig stor Kilde til Inspiration, har udgjort en meget stor Del af den Medvind, der gør Overvindelserne af de store Vanskeligheder ved en højere Verdensanskuelses Manifestation i en lavere Zone muligt.

I stor Tillid til Fortsættelsen af dette vort lykkelige, fri og utvungne Samarbejde for Kærlighedens store Sag i det kommende Aar, beder jeg Dem alle, nær og fjern, modtage min allerbedste Jule- og Nytaarshilsen.