Ældre årgange af Kosmos mv.

"Kosmos' Feriekoloni".

Som bekendt søgte jeg her i Bladet i Decembernummeret 1935 et Laan til Udvidelse af "Kosmos' Feriekoloni". Min Henvendelse har ikke været forgæves. Forstaaende Venner af Sagen har velvilligst stillet de ønskede Midler til Raadighed, hvorfor jeg, samtidigt med min inderligste Tak til disse Vedkommende, har den Glæde at kunne meddele "Kosmos"s Læsere og Venner af Feriekolonien, at denne nu snart staar færdigudvidet med syv nye Huse.

Som det allerede blev nævnt i Decembernummeret, skulde disse Huse ikke være af samme store Format som de tidligere opførte Huse paa Grunden, men derimod være af et noget mindre Omfang, tjenlige for enlige Personer eller Familier paa kun to eller tre Personer.


 

Med denne Udvidelse skulde vi saa være i Stand til at kunne efterkomme den foreløbige Efterspørgsel om Sommer- eller Ferieophold paa Kolonien. Dog maa det bemærkes, at Udlejningen for den kommende Sæson forlængst er begyndt, og at vi for selve Højsæsonens Vedkommende (15. Juni til 15. August) ikke har ret mange Pladser tilbage. Personer, der maatte ønske Ophold paa Kolonien indenfor nævnte Tidsrum, bedes derfor venligst i egen Interesse at indgive Meddelelse herom snarest.

Hustype A. er udstyret med lukket Glasveranda, Opholdsrum, to Sovekabiner, hver med to Køjer, samt Køkken og koster pr. Dag Kr. 6,50.

Hustype B. udgør en aaben Veranda, Opholdsstue med Alkove med to Køjer, og Køkken og koster pr. Dag Kr. 4,00.

Alle Husene er udstyret med Madrasser, nødvendigt Møblement og Køkkenudstyr.

Kolonien, der ligger ved Klint pr. Nykøbing S., er paa 9 Tdr. Land og grænser direkte [slut på side 39] op til Kattegat med over 200 Meter Badestrand.

Alle nærmere Oplysninger tilstilles ved Henvendelse her til Bureauet.

Martinus.