Ældre årgange af Kosmos mv.

FLAGETS STRUKTUR

Den hvide Trekant med de hvide Straaler i Midten af Billedet udtrykker Verdensaltets Grundanalyse eller "Det treenige Princip": Skaberen, Skabeevnen og det Skabte, der igen i "Livets Bog" henholdsvis har faaet Betegnelsen: X 1. – X 2. – X 3. Dette treenige Princip udtrykker lige akkurat de tre Betingelser, der kræves, for at et "Noget" kan fremtræde som "Et levende Væsen".

Paa Flaget er dette treenige Princip, af Hensyn til det dekorative, udtrykt i dobbelt Format, idet Pyramiden, der i sig selv udtrykker det hele, her særligt udtrykker X 1, "Det guddommelige Noget" eller det, der oplever Livet i alle levende Væsener. Feltet omkring Pyramiden og imellem de hvide Straaler fremtræder i violet Farve og udtrykker "Moderenergien", X 2 eller "Den guddommelige Skabeevne", der kommer til Manifestation i alle samtlige levende Væseners Energiudfoldelse.

De fem store Felter er paa Flaget fra neden og opefter koloreret saaledes: rødt, orange, gult, grønt og blaat og udtrykker fem af de paa de seks Grundenergier baserede seks Tilværelsesplaner, som Verdensaltet fremtræder i. Det sjette Tilværelsesplan er paa Flaget udtrykt ved det smalle Felt foroven og forneden. Disse to Felter er indigofarvet.

Flaget fremtræder saaledes som Symbol for hele Verdensaltet og udgør dermed i sin Struktur den allerhøjeste Formel for alt, hvad der er til, for alt, hvad der har været, og for alt, hvad der vil komme. Alt er saaledes udtrykt i dette ene Billede, der derfor retmæssigt kun kan være Guddommens, Visdommens og Kærlighedens Symbol eller Kendetegnet for "Den hellige Aand".