Ældre årgange af Kosmos mv.

Kosmos Feriekoloni.

Udsigt over Kolonien

Som Følge af den gode Tilslutning og fuldtallige Efterspørgsel paa Ferieophold, som er blevet Kosmos Feriekoloni til Del i de to Sæsoner, den har eksisteret, og i Forventning om den samme gode Efterspørgsel i de kommende Sæsoner, har jeg hermed den Glæde at kunne meddele Læserne, at Udlejningsprisen for Hustype A (se Omslagets Bagside), der tidligere var Kr. 6,50 pr. Dag, nu er nedsat til Kr. 5,50 pr. Dag.

Den samme Nedsættelse gælder ogsaa for Paaske- og Pinseudlejningens Vedkommende.

Endvidere kan det meddeles, at samme Hustype for Tiden er i Færd med at blive udstyret med Kakkelovn, ligesom der ogsaa bliver indlagt Højtalere i alle Husene, saaledes at disse, gennem Koloniens Administrationshus kan tilsluttes Koloniens private Udsendelse af Musik og Foredrag, samt eventuelt ogsaa kan tilsluttes den offentlige Radiofoniudsendelse.

Naar dertil kommer, at Kolonien faar sit eget Gartneri, hvorigennem Koloniens Beboere kan faa alle deres vegetariske Produkter direkte til det københavnske Grønttorvs en gros Priser, ligesom der ogsaa bliver Pensionat og Købmandsfilial paa selve Kolonien, mener jeg, at denne dermed er ført et stort Skridt henimod det store Maal, der stadigt er mit Ønske, nemlig at gøre den til et stort Hjem, hvor vi alle, Venner af Aandsvidenskab, Venner af mit Arbejde, Venner af absolut Harmoni og Fred, trygt og ugenert kan samles. Og gennem vor gensidige Respekt for hvad, der er sømmeligt, og gennem vor gensidige Sympati og Kærlighed kunde give hverandre Styrke og Rekreation, Glæde og Lyst til Livet, saaledes at ingen kan komme til at drage tilbage derfra uden at være opladet med fornyet Livsmod og Hundrede Procent Energi til at varetage alt, hvad der kan tjene Menneskehedens Befrielse.

Martinus.