Ældre årgange af Kosmos mv.

I Henhold til Artikelserien "Logik"s Omarbejdelse til Bogform og Arbejdet paa andet Bind af "Livets Bog" vil der ikke blive afholdt flere Foredrag af mig i denne Sæson.

Martinus.
 

Til Abonnenterne.

Paa Grund af den Forhøjelse paa Bladets Fremstillingspris, der gentagne Gange har fundet Sted, ser vi os nødsaget til fra og med Januar 1938 at forhøje Bladets Pris til Kr. 2.00 Kvartalet. Enkelte Numre Kr. 0.70

Martinus.