Ældre årgange af Kosmos mv.

Martinus.

Foredrag i Borups Højskoles Festsal, Frederiksholms Kanal 24, Mandag den 10. Okt. Kl. 20¼ præcis.

Emne: VIDENSKAB OG VERDENSGENLØSNING.

Da der endnu er nogle faa Abonnenter, der ikke har opdaget, at Bladet fra og med 1. Januar 1938 har kostet Kr. 2,00 Kvartalet, og derfor kun har indsendt Betaling efter den tidligere Pris Kr. 1,50, bedes de venligst snarest indbetale Restancen.

Martinus.