Ældre årgange af Kosmos mv.

 
 
 
 

 

Med dette, det sidste Nummer af Bladets Aargang 1939, vil jeg gerne bringe Læserne min inderligste Tak for trofast Samarbejde i Aaret, der svandt. Dette gælder ikke mindst den overordentlig venlige Modtagelse og Tilslutning, som blev det ny "Kosmos", med den paabegyndte Udgivelse af andet Bind af mit Hovedværk "Livets Bog", til Del.

Samtidig vil jeg ogsaa gerne her have Lov til at udtrykke min dybeste Taknemlighed for, og Glæde over, den store Venlighed, jeg igennem Jule- og Nytaarsbreve, Fødselsdagshilsener og andre Former for Sympatitilkendegivelser overfor mig og mit Arbejde har modtaget. Hele denne overvældende Kærlighedspost har været en stærkt inspirerende Kilde for mig og mine Medarbejdere i vore Bestræbelser for at tjene Menneskeheden.

Endvidere vil jeg ogsaa gerne her oprigtig takke alle, der var Gæst i "Kosmos Feriekoloni" i den forløbne Sæson, for den lyse og lykkelige Aand, de der, med et kærligt uselvisk Væsen, var med til at skabe. At denne Aand har forplantet sig videre ud over Koloniens Grænser, beviser den store Fremgang i Tilslutning til mit Arbejdes Studiekredse, Foredrag og Litteratur, som dette Efteraar har at opvise. Denne min Taknemlighed er saa meget desto større, eftersom en saadan Modtagelse af højidealistisk Viden og Kraft, i en Tid hvor Sorgen og Ulykken holder paa at kulminere i Verden, er det eneste, der virkelig er hundrede Procents i Kontakt med Verdens Frelse og dermed det eneste, der kan faa "den Sæd, i hvilken alle Jordens Slægter skal velsignes", til at spire og blomstre.

I lykkelig Erkendelse af dette lyse Samarbejdes uafbrudte Fortsættelse beder jeg Dem alle nær og fjern hermed modtage min kærligste Jule- og Nytaarshilsen.