Ældre årgange af Kosmos mv.

 
 
 
 

Jeg vil gerne hermed have Lov til, overfor alle Venner af mit Arbejde, at udtrykke min inderligste Tak for al venlig Tilslutning og Samarbejde i Aaret, der svandt.

Ligeledes vil jeg gerne endnu engang takke alle min Sags Venner for den store Sympatitilkendegivelse, de lod mig blive til Del ved min Halvtredsaarsfødselsdag. De mange kærlige Gaver, Breve og Hilsener, jeg og mine Medarbejdere i Aarets Løb har modtaget, har været overordentlig inspirerende for os i vort Arbejde for at tjene Menneskeheden.

Det har ogsaa været mig en stor Glæde at se den Optimisme, Ro og Sindighed, hvormed mine Venner har mødt de stærke Begivenheder, der i Øjeblikket ruller hen over Jorden. Det lader mig ane, at deres Studium af mine Analyser ikke har været en blot og bar overfladisk Læsning, men har været et intenst Forskningsarbejde.

Mørke Skyer vil fare hen over Verden i det Aar, der kommer. "Dommedagen" er ikke forbi. Menneskeheden er endnu i den store Smeltedigel. Men lad mig her, i Form af denne min Jule- og Nytaarshilsen til Dem alle, nær og fjern, minde Dem om, at den store guddommelige Verdensimpuls stadigt funkler og lyser med uforstyrret Kraft ind over Jorden, og at vi, der har den Glæde at bo der, hvor den direkte rammer, til Gengæld maa lade dens Lys straale og funkle ud fra vore Hjerter, fra vort Sind og Væsen, saaledes at alle maa komme til at fornemme, at – vi er Freden.