Ældre årgange af Kosmos mv.

Bekendtgørelse.

Fra og med Lørdag den 31. Maj foregaar Bureauets Ekspedition fra Kosmos Feriekoloni.

Adresse: Villa Rosenberg, Strandvangen, Nykøbing S.

Telefon Højby 90 fra Kl. 12–14.

– – –

Med Hensyn til Bøger, der skal indbindes, bedes disse sendt til Bogbinder Sørensen, Grundtvigsvej 37, København V.

– – –

Abonnenter, der ikke faar indbundet 2. Bind af "Livets Bog" hos os, kan ved Henvendelse her til Bureauet faa tilsendt det, med de rettede Fejl, omtrykte Materiale. (Side 652, samt Januarnummerets Indhold af "Livets Bog" 1940.)

Endvidere kan de Abonnenter, der ikke har erholdt Symbol Nr. 9, ligeledes faa tilsendt dette.

Martinus.