Ældre årgange af Kosmos mv.

 
 
 
 

Som Afslutning paa "Kosmos" Aargang 1941 vil jeg gerne her som en kærlig Jule- og Nytaarshilsen udtrykke min hjerteligste Tak til alle mine Læsere og Venner nær og fjern for al den Kærlighed, De har ladet mig blive til Del i det forløbne Aar. Den Trofasthed, Forstaaelse og Velvillie, de mange kærlige Breve, Fødselsdagshilsener, den Sympati og store Tilslutning, hvormed De modtog Bureauets nye Afdeling, samt alle de mange andre Maader, hvormed De har givet Deres Sympati for mit Arbejde Udtryk, har været meget stimulerende og opmuntrende for mig selv og mine Medarbejdere i vort Arbejde i Kulturens Tjeneste.

Endnu raser Mørkets blodige Atmosfære hen over Jorden og indhyller dens Kontinenter og Have i "det dræbende Princip"s sorteste Nat. Selve Krigen stønner i sin egen Dødsvaande. Men for os, der lever i den kosmiske Lysimpuls Straalecentrum, har Guds Plan aldrig været mere synlig, aldrig været mere aabenbaret end netop nu.

Igennem det Lys, den Hjertevarme og Forstaaelse af alt og alle, som nævnte Impuls bringer til at funkle i vort Væsen, skal Fredens Sol atter frigøre Jordens skønne Marker og Skove, Oaser og Ørkener fra Krigens Gru. Verden skal paany rejse sig efter den blodige Dyst. Krigen vil være gaaet under, men over dens Lig, Ruiner og Grave ser jeg en ny Verdensepoke i Næstekærlighedens Favør tage sin Begyndelse. Hen over Jorden opfylder en varig Fred Guds Befaling: "Der blive Lys"! – Og se! Ud fra Menneskenes Hjertevarme og intellektuelle Blikke vil Guds Aand atter straale som Virkelighed over Vandene.